EV100 sümbol rööbastele veerema

Eesti Vabariigi ajaloos on rongid kandnud olulist rolli. Asetame EV100 logo EVR Cargo Eesti rööbastel liikuvatele veduritele ning paneme vedurid 24. veebruaril vahepeatustes laulma.

Riigiettevõte EVR Cargo ehib igapäevaselt Eesti rööbastel liikuvad vedurid EV100 logodega. Vabariigi aastapäeval, 24 veebruaril, paneme vedurid vahepeatustes laulma, et juhtida tähelepanu rongide olulisele rollile meie riigi ja rahva ajaloos.

Kogu Eesti Vabariigi iseseisvuse vältel on rongid raudteedel kaupa ja inimesi vedanud. Isegi oma vabaduse oleme välja võidelnud soomusrongide abil. Selleks, et vääriliselt tähistada Eesti Vabariigi sünnipäeva, veame koos kaubaga ka EV100 logo üle Eesti – sinna, kuhu viivad rööpad.

Projekti alguseks on 24 veebruar.

Algataja

AS EVR Cargo

Aktsiaselts EVR Cargo on Eesti riigi omanduses olev transpordi ettevõte, mille tegevuse keskpunktiks on raudtee – teostame kaubavedusid, rendime vaguneid ning ehitame ja hooldame veeremit.