EV100 sünnipäevakingituste taotlusvoorLõppenud

Riigikantselei EV100 korraldustoimkond ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ootavad uude taotlusvooru selliste unikaalsete, uuenduslike ja koostöös valmivate piirkondlike algatuste ideid, mis sobivad Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kingituseks. Ühte algatust toetatakse kuni 15 000 euroga. Tähtaeg on 25. aprill.

Foto: Pexels

Soovime hoogu anda selliste algatuste elluviimisele, mis teevad Eesti elu paremaks ja rõõmsamaks, on kestva väärtusega ja loovad kindlama tuleviku lastele. Rõhutame, et kingitusi loodaks koostööprojektidena, mis kaasavad partnereid piirkondlikult, sealhulgas nii ettevõtjaid, vabaühendustes tegutsejaid, aga ka omavalitsustes või nende asutustes toimetajaid.
 
See tähendab, et ootame vooru kandideerima selliseid algatusi, mis on sündinud mitme küla ja/või omavalitsuse koostöös. Samuti ootame maakondlikke ning maakonna piire ületavaid ettevõtmisi, mis piirkonnale väärtust loovad ja kohalikke partnereid koostööle ärgitavad. Loomulikult väärtustame EV100 tähistamisel ka väiksemaid, näiteks ühe küla tasandi ettevõtmisi, kuid nende elluviimiseks soovitame taotleda toetust näiteks kohaliku omaalgatuse programmist (KOPist).
 
Taotlusvoor on kaheetapiline. Nii esmalt esitatav idee kui ka selle põhjal hiljem loodav projekt peab haakuma EV100 põhiväärtuste ja eesmärkidega, olema otseselt seotud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega, kuid ei tohi otseselt dubleerida EV100 tähistamise raames juba toimuvaid tegevusi.
 
Projekti põhitegevused (ehk kingitused Eestile) peab ellu viima ajavahemikul september 2017 – veebruar 2020.

Infopäevad

Vooru tingimusi tutvustame lähemalt infopäevadel, mis toimuvad: 
21.02 Põlvas
1.03 Pärnus
2.03 Tallinnas
2.03 Jõgevamaal
3.03 Viljandis
8.03 Paides
9.03 Haapsalus
9.03 Saaremaal
16.03 Rakveres
Infopäevade kava koos toimumisaegade ja –kohtade ning registreerimise kontaktidega leiad siit.

Taotlemine

Ühele projektile saab toetust küsida kuni 15 000 eurot, mis võib moodustada kuni 70% projekti kogueelarvest. Taotlusvooru kogumaht on 200 000 eurot. Toetame kulusid, mis on otseselt seotud projekti elluviimisega.
 
Taotlusi võivad esitada Eestis registreeritud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused eeldusel, et projekti esmane eesmärk ei ole tulu teenimine.
 
Taotlusvoor on 2-etapiline:
1. Kingitusideede esitamine.
Idee esitamise tähtajaks on 25. aprill 2017 kell 15.00. See tuleb esitada vabas vormis maksimaalselt kahel A4 lehel ja see peab sisaldama minimaalselt järgnevate punktide kirjeldust:

  • kingituse olemus, sihtrühma kirjeldus ja seos EV100 sünnipäevaga
  • projekti tegevused
  • eelarve esmane kalkulatsioon
  • projekti teostava meeskonna kirjeldus, partnerite koostöö alused ja rollide lühikirjeldus
  • taotleja kontaktandmed

2. Projekti esitamine, kui idee on saanud esimeses etapis heakskiidu.
Projekti taotlusvormil esitamise tähtaeg on 15. juuni 2017 kell 15.00.
 
Nii idee kui projekt tuleb esitada allkirjaõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressil kysk@kysk.ee või posti teel või ise kohale tuues aadressil SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Toompuiestee 33a, Tallinn 10149.
 
Tingimused ja vormid: 

Lisainfo:

Foto: Pexels
 

Kõik konkursid