EV100: Toetusvoor rahvusvaheliste suursündmuste organiseerimiseks EestisKestev

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul avas KÜSK taotlusvooru vabaühendustele rahvusvaheliste katusorganisatsoonide suurürituste korraldamiseks Eestis. 

Lets Do It! rahvusvaheline konverents 2012. Foto: Heiti Kruuse

Konkursi eesmärgiks on arendada Eesti vabaühenduste rahvusvahelise koostöö võimekust ja meie ühingute rahvusvahelisel areenil tegutsemise mõju nähtavust.

Ühtlasi on see osa peatse Eesti Vabariigi 100nda sünnipäeva puhul antavatest toetustest kodanikuühendustele ja -algatustele.

Konkursi raames toetatakse rahvusvahelise katusorganisatsiooni Eestis toimuva suurürituse korraldamist Eesti liikmesühenduse poolt.

Toetuse taotlemise eelduseks on rahvusvahelise katusorganisatsiooni otsus korraldada suurüritus Eestis. Projekti abikõlblikkuse perioodi esitab taotleja ja otsustatakse iga taotluse korral eraldi. Toetuse maksimaalne määr on 20 000 eurot, kuid mitte rohkem, kui 30% suursündmuse kogueelarvest.

Konkurss kestab ja kulud on abikõlblikud ajavahemikul 1. jaanuar 2016 - 31. detsember 2020.

Tingimustele vastav taotlus tuleb esitada vähemalt kaks kuud enne sündmuse toimumist allkirjaõigusliku isiku poolt allkirjastatuna kas:
- digitaalselt aadressile kysk@kysk.ee või;
- paberkandjal kas posti teel saadetuna või käsipostiga tuues aadressile SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn) ning lisaks saata taotlus e-kirjaga aadressile kysk@kysk.ee ettenähtud tähtajaks.
 
Loe toetusvooru täpsemate tingimuste kohta siit. 

Lisainfo:

Kadri Sikk, e-kiri: Kadri@kysk.ee, tel: 655 6245; 5880 5240

Kõik konkursid