EV100 välisprogramm korraldas kahe aasta jooksul üle 500 sündmuseAvaldatud: 19.12.2018

EV100 välisprogrammi päädis äsja Filmimuuseumis toimunud lõpuseminariga, kus läbi nelja arutelu võeti kokku kaks aastat kestnud tegevused. Eesti juubeliprogrammi rahvusvaheline kava algas Euroopa Liidu eesistumisperioodiga, rändas 35 riigis ja koondas enam kui 500 sündmust.

Seminari „Nähtav ja nähtamatu Eesti“ eesmärgiks oli koos välisprogrammi ürituste korraldajate ning partneritega vaadata tagasi tehtule ning mõelda ühiselt, kuidas peaks edasi minema. Välisprogrammi raames toimunud sündmuste terviknimekirja ja meeskonna soovitused ning õppetunnid korraldatud programmist leiab siit. Kahe aasta jooksul toimus üle 500 sündmuse 35 erinevas riigis.

Aruteludes osalejad tõid ühiselt välja, et Eestil oleks tarvis ühtset koordinatsioonimudelit, mis tooks valdkondade üleselt kokku rahvusvahelistumistega tegelevad osapooled. Osalejaid leidsid, et keskne korraldus annaks tänastele tegevustele strateegilise mõõtme, mis toimis EV100 välisprogrammi raames väga hästi. Lisaks nähti EV100 märki, kui head võimalust, miks just pääseda erinevatele suurtele festivalidele kui fookusriik. Samas märgiti, et kõik algab sisust ning parim visiitkaart Eestile on professionaalsed kultuuri loojad, kelle kaudu Eesti lugu rääkida.

„Soovime Riigikantselei ja EV100 korraldustoimkonna poolt tänada kõiki, kes välisprogrammi elluviimisesse panustasid. Loodame, et sellest kogemusest on tulevikus kasu nii erinevates valdkondades kui ka avaliku sektori toe korraldamisel,“ sõnas EV100 välisprogrammi juht Jorma Sarv. Tema sõnul oli oluline, et ellu viidud algatustel oleks mõju ka pärast juubelihooaega, mistõttu oodatakse lähitulevikus uudiseid järgmiste ambitsioonikate rahvusvaheliste ideede kohta.

EV100 välisprogramm

  • ettevalmistavad tegevused algasid Riigikantseleis novembris 2013;
  • programmi koostamisel olulist rolli täitnud ministeeriumite vaheline töörühm alustas tegevust mõned kuud hiljem;
  • välisprogrammi ametlike sündmuste periood algas 1. juulil 2017 koos Eesti EL Nõukogu eesistumisega;
  • periood lõpeb Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta lõpus 31. detsembril k.a.;
  • ametlikku programmi jõudsid tegevused 35 riigis ning erinevate ürituste koguarv küündis üle 500.
  • EV100 välisprogrammi viimane sündmus on vanamuusikaansambli Hortus Musicus kontsert Roomas, mis toimub 29. detsembril.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise periood kestab kuni 2020. aasta 2. veebruarini, kui möödub 100 aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest. 2019. aastal keskenduvad sündmused Eesti Vabadussõja 100. aastapäevale. 

Kõik uudised