EV100: Viljandi linna peaväljaku ja kesklinna avaliku ruumi arhitektuurivõistlusLõppenud

Algas Viljandi linna peaväljaku ja kesklinna avaliku ruumi arhitektuurivõistlus, mille eesmärgiks on leida terviklik lahendus Viljandi linna peaväljakule ja kesklinna avalikule ruumile. 

Foto: blizzardfoto.eu

„Arenenud riikides läbi viidud sotsioloogilised uuringud näitavad, et järjest enam mõjutavad inimeste otsuseid elukoha valikul esimeses järjekorras avaliku ruumi kvaliteet, inimväärsus ja -mõõtmelisus,“ sõnas Viljandi linnapea Ando Kiviberg. „Programmiga „Hea avalik ruum” liitudes ning vastavat arhitektuurivõistlust läbi viies loodame saada suurepäraseid lahendusi Viljandi kesklinna piirkonna veelgi hubasemaks ja ettevõtluse arenguks sobivamaks muutmiseks.“

„Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on leida terviklik ruumiline lahendus Vabaduse platsi jaselle lähialade ning Tallinna ja Vaksali ning Vana-Vaksali tänava arendamiseks eesmärgiga muuta linnakeskus inimsõbralikumaks, mitmekesisemaks, tänapäevasemaks,esinduslikumaks ja ajaloolist pärandit rõhutavamaks avalikuks ruumiks,“ selgitas võistluse lähteülesande koostanud arhitekt Margus Koot.

Võistluse preemiafond on 16 500 eurot, mida rahastab Viljandi Linnavalitsus, korralduskulud katab Riigikantselei.

Võistlustingimused saab alla laadida Riigihangete registrist, viitenumber 171044.

 

Võistluse ajakava:

Ideekonkursi kutse avaldamine - 10. veebruar 2016

Küsimuste esitamise tähtaeg - 1. aprill 2016

Võistluse tutvustusõhtu - 17. veebruar 2016 kell 18:00 Arhitektuurikatlas

Ideekavandite esitamise tähtaeg - 12. aprill 2016 kell 16:00

Ideekavandite hindamine - 13.-25. aprill 2016

Tulemuste avalikustamine hiljemalt 6. mai 2016

Võistlus toimub EV100 sünnipäevaprojekti „Hea avalik ruum“ raames, mille tulemusel loodetakse aastaks 2020 planeerida ja ümber ehitada 15 Eesti tõmbekeskuse avalikud alad, peaväljakud või peatänavad. Projekti eestvedajad on Eesti Arhitektide Liit koostöös EV100 korraldustoimkonnaga.

Programm "Hea avalik ruum" tegeleb linnakeskuste korrastamisega, mis peaks olema riikliku regionaalpoliitika üks eesmärke. Projekti eesmärgiks on korrastada ja kujundada väikelinnade keskused neile iseloomulikuks kultuuriürituste korraldamise ja vaba aja veetmise kohaks, mis annab liikumiseelise jalakäijale. Muutes linnasüdamed inimsõbralikumaks elukeskkonnaks, on võimalik hoogustada ettevõtlust ja vältida linnade laialivalgumist.

 

Lisainfo:

Olav Remmelkoor, Viljandi peaarhitekt

Telefon: 435 4739

E-post: olav.remmelkoor@viljandi.ee

 

Margus Koot, Eesti Arhitektide Liit, võistlustingimuste koostaja
Tel: 5363 5155

E-post: margus@kootplaan.ee

 

Kalle Vellevoog, Eesti Arhitektide Liidu aseesimees

E-post: kalle@jvr.ee

Tel: 506 7586

 

Kõik konkursid