Fagotid Saue Muusikakoolile

Fagoti eriala avati Saue Muusikakoolis 1.septembril 2015 a. Fagotti kingitus aitab kaasa eriala järjepidevale arengule ja populariseerimisele.

Fagotti eriala arendamiseks on oluseks pillipargi olemasolu, esinemivõimaluste ja arengukeskkonna loomine . Koostöös teiste erialadega on võimalik lisaks sooloõppele arendada koosmusitseerimise võimalusi, toetada puhkpilli- ning sümfooniaorkestrite tegevust.
Fagotti kingitus on olulise väärtusega, mis võimaldab fagotieriala õppe järjepidevust, toetab maakonna ühendorkestrite tegevust ning Laulu- ja Tantsupeo ettevalmistusprotsessis osalemist.
Pilli maksumus on 6450 EUR
Sellest taotletav summa 4500 EUR
Omafinantseering on 1950 EUR.
Kui kingituse summa on väiksem oleme valmis omalt poolt koostöös Saue Linnavalitsusega leidma omafinantseeringule lisavahendeid.

aprill 2017-aprill 2018

Kingituse Fagott maksumus on 6450 EUR Sellest vajalik summa on 4500 EUR Omafinantseering on 1950 EUR. Oleme tänulikud iga toetuse eest kingituse soetamiseks

Algataja

Saue Muusikakool

Saue Muusikakool on Saue linna huvikool, mis alustas tegevust 1996.aastal. Hetkel pakub kool õppimisvõimalusi 14 erialal. Uueks erialaks on tšello, millele 2015.aastast lisandub ka fagotti eriala. Erialaõpe toimub nii klassikalises, kui ka rütmimuusika suunas. Kooli eesmärgiks on luua õpikeskkond, kus õpilastel on piisavalt võimalusi õpitud eriala praktiseerida.

Seotud ühiskingitus