Fotoprojekt "Mis on kodu, kus on kodu"

MTÜ Igale Lapsele Pere tähistab EV 100. sünnipäeva projektiga, mis kajastab fotodel sünnipere kaotanud laste õnnelikku kasvamist uutes peredes.

2017. aastal sai avalöögi MTÜ Igale Lapsele Pere fotoprojekt "Kus on kodu, mis on kodu..". Koostöös fotograaf Maria Kruusenvaldiga paneme aasta jooksul iga kuu kokku fotoseeria mõnest Eestimaa perest, kus kasvavad sünniperest ja -kodust ilma jäänud lapsed.
2018. aasta alguses soovime EV100 puhul välja anda heategevusliku kalendri, samuti esitleda fotosid näitusel, kandes sõnumit, et tugeva ja jätkusuutliku Eesti kujunemiseks peame me tähelepanu pöörama meie kõige tundlikumale sihtgrupile – vanemliku hooleta jäänud lastele. Näitus hakkab aastatel 2018-2020 mööda Eestimaad ringi rändama.
Tahame selle fotoprojekti kaudu näidata, mida tähendavad kodu ja perekond lapsele - millised on Eestimaa erinevad kodud, kus lapsed, kellel võimalus perekonna toele mingil ajal katkes, nüüd kasvavad. Kuidas laps, leides uues peres endale selle, mida ta oma arenguks vajab – turvatunde, sulandub selle pere ja kodu keskkonda. Ainult perekonna toetuse kaudu on lapsel võimalik traumast ja hülgamisest taastuda – usalduse ülesehitamine, eneseusu taastamine, turvatunde juurde naasmine ja armastusega taasühinemine.
Eestimaa saab ainult siis kindlal sammul järgmisesse elusajandisse astuda, kui ta mõistab, et see, mis aitab tervendada lapsi, kes on jäänud ilma vanemlikust hoolest, on neid ümbritsevad inimesed, perekonnad, kes hindavad neid, mõistavad nende nõrkusi ja haavatavust ja kes on kannatlikud, aidates neid uute oskuste ülesehitamisel. Veelgi enam, kogu ühiskonna jaoks on käes aeg, mil peame küsima: „Kuidas me üldse praeguses maailmas kogukonda üles ehitame? Kuidas toetada laste ja perede suhteid maailmas, kus on televisioon, e-post, autod, lennukid, psühhoaktiivsed ravimid ja kõik muu, mis kaasneb arenevate tehnoloogiatega? Kuidas me saame kõikide nende asjade olemasolu korral luua maailma, mis austab ka meie bioloogilisi vajadusi - vajadusi, mis tugevdavad meie kontakte teiste inimestega, mitte ei ignoreeri ega lõhu neid?"

2017 - iga kuu ühe Eestimaa piirkonna kasuperede külastamine ja fotosessioonide läbiviimine 2017 lõpp - parimate fotode väljavalimine, kalendriks ette valmistamine, kujundamine 2017 detsember - heategevusliku kalendri väljaandmine 2018 fotonäituse piltide valik, printimine, raamimine. 2018 veebruar EV100 tähistamiseks - fotonäituse avamine. 2018 - 2020 fotonäituse ringlemine 2020 - fotode üleandmine peredele.

Vajame toetust projekti elluviimisel transpordi ja majutuse osas. Samuti sponsoreid, et välja anda heategevuslik 2018 kalender parimate fotodega ning fotode printimise ja raamimise jaoks.

Algataja

MTÜ Igale Lapsele Pere

MTÜ Igale Lapsele Pere on loodud, et toetada, tugevdada ja säilitada vanemlikust hoolitsusest ilma jäänud laste turvalisus, heaolu ja inimväärikus.   MTÜ Igale Lapsele Pere põhitegevus on suunatud vanemliku hoolitsuseta jäänud laste asendushoolduse kvaliteedi tõstmisele, et asendushooldusel kasvavad lapsed ja noored saaks parema tuleviku turvalise ja püsiva perekonnas hooldamise abil. Tahame antud teema Eesti ühiskonnas tõstatada ja aktuaalseks muuta, välja töötada teenused, mis toetavad nii lapse turvalist kasvamist kasuperes ning ka peresid, kes meie poole pöörduvad. Meie VISIOON on ühiskond, kus igal lapsel on turvaline ja terve pere. Meid võib leida Facebook’is: https://www.facebook.com/pages/Igale-Lapsele-Pere-Family-For-Each-Child/135219693263146 koduleht www.kasupered.ee