Funktsionaalne ja efektne puitarhitektuuri installatsioon

Loodav installatsioon kingitakse Emmaste Vallale, Eesti Vabariigile  ja inimestele avaliku ruumi rikastamiseks. 

2018. aastal teeb Hiiumaal Sõrus toimuv muusikafestival Kalana Saund koostööd auhinnatud noore arhitektuuribürooga PART. Koostöö eesmärgid on vähendada festivali ökoloogilist jalajälge, suurendada festivalikülastajate teadlikkust prügikäitlusest ning looduse hoidmisest, tutvustada laiemale publikuringile uut Eesti puitarhitektuuri ning teha kingitus Emmaste vallale ja Eesti Vabariigile loodava funktsionaalse puitinstallatsiooni näol.
Arhitektuuribüroo PART on mitmete auhindade ja tunnustustega arhitektuuripraksis eksperimentaalse, digitaalse ja tehnoloogilise innovatsiooni uurimiseks ja rakendamiseks, kes loob funktsionaalsed ja effektsed puitinstallatsioonid inimestele istumiseks. Kingituse aspektina tutvustab see koostöö Eesti kunstnike mitmekülgsust ja innovaatilisust ning juhib tähelepanu Eestile kui laia haarde ning uuenduslike ideedega kunstnikega riiki.Kingituse praktilisem aspekt seisneb installatsiooni funktsionaalsuses - see jääb nii kohalikele kui kaugemalt tulnuile istumisalusteks ja varjualusteks.

Vajame finantsilisttuge materjalide soetamiseks ning vabatahtlike abi installatsiooni püstitamiseks

Algataja

Umblu Records OÜ