Hagudi 100 sõbra pidu

Hagudi 100 sõbra pidu on väike kingitus Eesti Vabariigile. Näitame, et meil on aktiivne kogukond, kus on vähemalt 100 aktiivset ja külaelust osa võtvat elanikku.

Kogupereüritus
Ratastooliga ligipääsetav
EST

Hagudi 100 sõbra pidu toimub sõbrapäevakuul, veebruaris, Hagudi huvikeskuses. Oleme mõelnud Eesti vabariigi 100. sünnipäevale ja tahame näidata, et meie Hagudi kogukond on külaelust hooliv ja aktiivne. Õhtu jooksul astuvad üles kohalikud esinejad ja külalised, meeleolu loob ansambel.

Põhiline tähelepanu on suunatud kohaliku elukeskkonna parandamisele: uued ideed ja vanad head traditsioonid – kuidas neid põimida ning suurendada omaalgatuslikkust kogukonnas.

Korraldaja

MTÜ Hagudi Hakkajad

Hagudi Hakkajad on registreeritud MTÜ-de registris 19.09.2005.a. MTÜ sai alguse pereklubist Hagudi Hakkajad, mis tegutseb alates 2003 aastast. MTÜ Hagudi Hakkajad põhiliseks eesmärkideks on: • Korraldada sportlik- kultuurilisi üritusi ja edendada külaliikumist Hagudi piirkonnas • Elanikkonna vaba aja mitmekülgne sisustamine • Toetada igati kohaliku piirkonna arengut ja abistada avalike ürituste läbiviimist • Omaalgatuslike projektide toetamine, arendamine ja elluviimine Hagudi pereklubi käis koos kuni aastani 2009, korraldati tantsuõhtuid ning kuulati oma ala spetsialistide õpetlikke loenguid. Samuti toimusid jõuluüritused lastele ja peredele ning suvised väljasõidud erinevatesse Eesti piirkondadesse. MTÜ Hagudi Hakkajad liikmete arve on 2 asutajaliiget, pereklubisse kuulub üle 30 liikme. 2013 aastal aitasime korraldada Hagudi Lasteaiale korjandust, mille tulemusena soetati juurde uusi mänguasju. Samuti parandasime Skatepargi minirampi, koos Rapla Vallavalitsusega. 2014 aastal aitasime Raplamaa Külade Liidul korraldata tunnustusüritust, „ Raplamaa Külade Liit 20“. 2017 aastal aprillikuus viidi MTÜ Hagudi Hakkajad eestvedamisel läbi heategevusüritus „ Hagudist tõusevad tähed“ , heategevusürituse tuludega ning Hooandja toetusega toetati Hagudi Hariduskeskuse ette aia ehitamist ja laste mänguväljaku rajamist. MTÜ Hagudi Hakkajad on saanud teotust erinevatest fondidest: • 2005 aastal rajati Hagudi alevikku kortermajade juurde „ Puhke ja mänguplats“ , toetust saadi Kohaliku Omaalgatuse Programmist. • 2007 aastal rajasime Hagudi Hariduskeskuse kõrvale „ Skatepargi minirambi“, toetust saime Eesti Maaelu Arengukava meetmest 3.2. ja Rapla Vallavalitsusest. • 2009 aastal soetasime Hagudisse Hariduskeskuse ruumidesse „ Kõrgkuumusahju savi – ja klaasi põletamiseks“, toetust saime Eesti Maaelu Arengukava meetmest 3.2. ja Rapla Vallavalitsuselt. • 2010 aastal viidi läbi „Hagudi Autovaba päev“, toetust saadi Kohaliku Omaalgatuse Programmist. • 2010 aastal korraldati Hagudis Folklooripäevad ja remonditi kandleid, toetust saadi Eesti Maaelu arengukava meetmest 3.2. • 2012 aastal viidi läbi „ Noore Pere Säästukool“ koos OÜ Koolitaja-ga, toetust saadi Raplamaa Leader programmist ja Rapla Vallavalitsuselt. • Viidi läbi annetuste kogumine lapsevanemate hulgas Hagudi lasteaiale uute mänguasjade soetamiseks, soetati 312,00 eurot väärtuses uusi mänguasju. • 2013a. Korrastati Skatepargi minirampi Rapla vallavalitsuse poolt antud toetusega 152,00 euro väärtuses. • 2014 aastal aidati korraldada Rapla Külade Liidu tunnustusüritust. • 2015 aastal toimus " Hagudi Hariduselu 145 " , MTÜ Hagudi Hakkajad oli koos Hagudi Põhikooliga antud ürituse korraldajaks. • 2015 esitasime Kohaliku Omaalgatuse Programmi projektitoetuse " Hagudi jaanikohvikute päev 23. juunil 2016.a." , saime rahastuse ja üritus on läbi viidud. Hagudi piirkonna elanikkond jäi väga rahule ja sellest on kujunemas „ Hagudi tunnusüritus“. • Hagudi Hakkajad MTÜ esitas Leader programmi projektitaotluse „ Kool kui ÕPPIVA kogukonna süda“, projektitaotlus rahuldati ja projekt viiakse ellu 2018 aasta mai kuuks. • 2016 esitasime Kohaliku Omaalgatuse Programmi projektitaotluse „ Hagudi jaanipäev ja jaanikohvikud 2017“, saime rahastuse ja üritus on läbi viidud, kohalikud elanikud ja kogu Hagudi piirkond ning külalised jäid väga rahule ja ootavad uuel aastal juba järgevat Hagudi jaanikohvikute päeva ja jaaniõhtut. • 2017 esitasime samuti Kohaliku Omaalgatuse Programmi projektitaotluse „Hagudi Jaanikohvikute päev koos jaanitulega“ , saime rahastuse ning üritus toimus 23.juunil 2018.a. • Hagudi Hakkajad MTÜ aitab korraldada aastaid Raplamaa lasteaiaõpetajate ainesektsiooni koolitusi, rahastajaks on Raplamaa Omavalitsuste Liit. • 2018 esitasime Kohaliku Omaalgatuse Programmi projektitaotluse „Välilauatennise lauad Hagudi piirkonna kogukonna teadmiste ja oskuste arenguks.“ Projekt sai rahastuse ja välilauatennise lauad on paigaldatud ning elanikkonnale avatud. Hagudi Hakkajate tugevuseks on inimesed, kes soovivad ja tahavad erinevaid üritusi korraldada ja aidata korraldamisele kaasa, toetades kohalikku arengut ning luua inimestele keskkonna, kus nad tahavad elada ja lapsi kasvatada.