Hariduselu Iisakus – aastasada piltides

Aastasada piltides. Miks just sada? Eesti valmistub oma iseseisvumise väljakuulutamise sajandaks aastapäevaks ja selles raamatus toodu oleks justnagu kingitus Eestile tema sajandal sünnipäeval.

Raamat kannab pealkirja „Hariduselu Iisakus – aastasada piltides“ Meie soov on piltide kaudu jutustada lugu – lugu Iisaku koolist läbi viimase aastasaja. Soov on peegeldada erinevate ajastute õhustikku, püüda peegeldada kooli muutumist nii ajas kui ruumis. Raamat on üles ehitatud kronoloogilisel põhimõttel, jagades kogu pildimaterjali aastakümnete vahel. Loodame seeläbi rõhutada iga kümnendi eripära ja ajastuomaseid märke. Aastakümne juhatab sisse lühike kronoloogiline ülevaade selle tähtsündmustest. See raamat saab olema neist kõigist, kes on Iisakus õppinud ja õpetanud – olgu vaid mõne põgusa aasta või terve poolsajandi.

Detsember 2017 - märts 2018 – raamatu koostamine (tekstimaterjal; fotod; joonised;); aprill 2018 - kujundus- ja küljendustööd; redigeerimine; mai 2018 – raamatu trükkimine; juuni 2018 – raamatu esitlus

Kui sul on toredaid fotosid kooliajast Iisakus, toimeta kooli kantseleisse või skaneeri need ja saada aadressil iisaku@iisaku.edu.ee. Pärast digitaliseerimist kõik materjalid tagastatakse.

Algataja

MTÜ Iisaku Haridusselts

MTÜ Iisaku Haridusselts on loodud 17.05.2017. MTÜ Iisaku Haridusseltsi eesmärk on Iisaku Gümnaasiumi õpilaste, personali ja lapsevanemate, kogukonna elu rikastamine ning koolis esilekerkivate probleemide lahendamine mittetulundusühingu põhitegevuste kaudu. MTÜ põhitegevusteks on kasusaajatele ürituste, laagrite, teabepäevade ja koolituste korraldamine ning kooli majandusprobleemide lahendamine.