Hoiame oma traditsioone läbi kultuuripärandi

Meie tegevused aitavad kaasa tervislike eluviiside propageerimisele, pärandi säilimisele ning rikastavad kohalikku elukeskkonda Kõpus.

Oma kingituse ettevalmistamisega alustasime mais 2017 Teeme ära raames, mil korrastasime kalmistu, lauluväljaku, kiriku ümbruse ja mõisapargi. Lasteaiapere värvis lasteaia mänguväljaku atraktsioonid rõõmsaks. Talgupäeval selgus, et laululava seisukord on väga halb. Kuna eestlane on laulu- ja tantsurahvas ja see rajatis on tähtis erinevate ürituste korraldamise osas, siis vajalik on lauluväljaku värskenduskuur – värvida, remontida, lisada piknikuala, teha korda võrkpalliplats. See oleks ilus rahvuspärane kingitus EV100 puhul oma kogukonnale ja kõikidele külastajatele! Erilisust lisab see, et laululava esine laudis on plaanis värvida Kõpu seeliku värvides, mis lisab sellele ajaloolises mõistes suure väärtuse. Soovime paigaldada ka infotahvli, et inimesed teaksid, kust need värvid pärinevad. Laululava värskenduskuuri tahame lõpetada, st pidulikult avada korraliku jaanisimmaniga, sest just sel ajal on väga paljud külastamas oma armast kodukanti. 
Kõpu Põhikooli lapsed osalevad Pärandivaderis – sügisel 2017 korrastatakse mõisakooli nende hoonete ümbrus, mida hetkel igapäevaselt ei kasutata, kuid mis kuuluvad mõisakompleksi (sepikoja varemed, tall). 
Kohalik omavalitsus planeerib ka kalmistul ajaga mattunud kiviaia taastamist, et oleks ilus koht, kus käia siit ilmast lahkunud inimesi mälestamas. Lisaks on tulevikus vajalik ka kalmistul asuva skulptuuri „Naine lillepärjaga“ restaureerimine. Skulptuuri ümber oleva raudaia korrastasid ja värvisid üle Kõpu Põhikooli õpilased eelmisel korral Pärandivaderi projektis osaledes.
Kingituse elluviimiseks on vajalik kõikide projektide õnnestumine ning heade inimeste kaasalöömine.

Iga abikäsi on teretulnud, teavitame tegevustest valla kodulehel või Facebooki lehel.

Algataja

Kõpu Vallavalitsus