Hõimupäevade konverents „100 aastat soome-ugri rahvaste iseolemist“

Sel aastal tähistab Eesti Vabariik oma 100. sünnipäeva, hõimupäevade konverents käsitleb sel puhul ka teiste sugulasrahvaste rahvuslikku liikumist ja iseseisvuspüüdeid.

Ratastooliga ligipääsetav
EST RUS

Konverents „100 aastat soome-ugri rahvaste iseolemist“ keskendub soome-ugri rahvaste ajaloo pöördelistele sündmustele sada aastat tagasi Venemaal, aga ka kogu Euroopas. 1917. aasta oktoobrirevolutsiooni ja esimese maailmasõja lõpptulemuseks oli iseseisvate soome-ugri riikide tekkimine ja Vene NFSV koosseisu jäänud soome-ugri rahvaste rahvuslike territoriaalautonoomiate moodustamine. See oli Venemaa soome-ugri rahvaste esimene rahvuslik ärkamisaeg, mille käigus sündisid ja surid suured ootused, lootused.

Konverentsil koosneb kahest teemaplokist, kus esinevad ettekannetega ja osalevad järgnevates aruteludes nimekad teadlased Eestist, Soomest, Ungarist, Karjalast, Udmurdi-, Mari- ja Komi- ja Mordvamaalt.

Konverentsi info ja registreerumine on avatud fennougria.ee kodulehel.

Hõimupäevade info: https://fennougria.ee

Korraldaja

MTÜ Fenno-Ugria Asutus