Ideaalide Eesti - sada aastat otsinguid

Näitus käsitleb Eestile olulisi valikuid, ideid ning murranguid Tartu Ülikooli kui meie rahvusülikooli kaudu.

Eesti kui rahvusriigi mõte on väga noor ning see baseerub suuresti Eesti haritlaskonna kujunemisel 20. sajandi alguses. Näituse eesmärk on tõsta rahvusülikooli kaudu esile meie rahvusliku mõtte arengulugu, selle ideaale Eesti vastuolulise ning murrangulist tähtust omanud sündmuste kontekstis,vaadeldes sealhulgas ka ebaõnnestumisi ja pettumusi. Kõigil esiletõstetavatel teemadel on määrav või tuntav mõju ka täna.

Soovime näitusega väärtustada senisest enam rahvusülikooli rolli meie riigi arenguloos. Näituse põhiidee rajaneb eeldusel, et Eesti riigi areng on olnud alati võrdelises seoses meie kõrghariduse hetkeolukorra ning selle käekäiguga. Kõige üldistatumalt öeldes on rahvusülikool andud meile oma riigi, loonud Eesti Vabariigile teoreetilise, iseseisva vaimu- ja võimuatribuudid, olnud Eesti mõtte au ning südametunnistus, mõtestanud lahti meie rahvusriigi idee, olemuse, tulevikustsenaariumid jpm.

Näituse keskmes on mõte "MIS OLEKS KUI…", mille kaudu vaadeldakse eri kümnendite ideelisi murranguid vastandlike seisukohtade pealt, analüüsitakse erinevaid alternatiive ning pannakse ennast ühe või teise poole positsioonile. Näitusele valitakse riigi igast kümnendist Eesti jaoks oluline, ent küsimusi tekitav ja keeruline nähtus. Seega otsib näitus Eesti seisukohast oluliste ning muuhulgas ebamugavatele küsimustele vastuseid ning proovib algatada laiemat diskussiooni.

Algataja

Tartu Ülikooli muuseum

Kaasalööjad
Kasutaja Jaan Malin pilt
Jaan Malin