Ideekonkurss Lydia Koidulale ja Johann Voldemar Jannsenile monumendi rajamiseksLõppenud

Tartu linn kuulutas välja ideekonkursi Lydia Koidulale ja Johann Voldemar Jannsenile monumendi rajamiseks. Monument valmib Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks.

Ideekonkursiga otsitakse ideid Emajõe vasakkaldale Kaarsillaga piirnevale Ülejõe pargi alale kavandatud monumendile ja sellega kaasnevale väljakule arhitektuurse lahenduse leidmiseks. Konkurss korraldatakse kahes etapis: esimeses valib žürii konkursil osalejate varem tehtud tööde põhjal välja viis osavõtjat, kellele esitatakse ettepanek esitada ideekavand, ning teises etapis hinnatakse esitatud kavandeid ja koostatakse paremusjärjestus. Konkursil pannakse välja rahalised auhinnad- 1. koht 5000 eurot, 2. koht 4000 eurot, 3. koht 2000 eurot ja 4.-5. koht 1500 eurot.

Linnavalitsus moodustas konkursile saabuvate ideekavandite hindamiseks þürii eesotsas abilinnapea Jarno Lauriga. Lisaks linnaarhitektile, -kunstnikule ja kultuuriväärtuste teenistuse vanemspetsialistile kuuluvad žürii koosseisu Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Kujurite Ühenduse ja Eesti Arhitektide Liidu esindajad. 
Monumendi projekt peaks valmima 2016.-2017. aastal, monumendi rajamiseks ja ehitustöödeks platsil on kavandatud 2017. aasta. Kokku on linn monumendi loomiseks kavandanud 100 000 eurot, millele lisanduvad maa-ala korrastamise kulud. Koidula ja Jannseni monumendi avamine on osa Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamisest Tartus.

Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1239, 5304 6148.

 

Kõik konkursid