''Igal lapsel oma pill'' 2017. aasta taotlusvoor

INFO TAOTLEJATELE JA TOETUSE SAAJATELE

 
Palju õnne! 2017. aasta toetuse saajad on selgunud. Toetuse saajate nimekiri on leitav siit. 
 
Kõigil toetuse saajatel peab pill olema ostetud ja kasutusel hiljemalt 31. oktoober 2017, mis on ühtlasi ka toetuse kasutamise aruande tähtajaks. Toetuse kasutamise aruande vorm on kättesaadav siit ning see tuleb saata aadressile pilliprojekt@gmail.com
 
Järgmine taotlusvoor toimub 2018. aasta alguses.
 

Kes saavad toetust taotleda?
Muusikakoolid, kultuuri-, huvi- ja noortekeskused, orkestrid, üldhariduskoolid, lasteaiad jms asutused ja kollektiivid, kelle koosseisus on kuni 18-aastased lapsed ja noored tegelenud pillimänguga vähemalt kolme viimase aasta jooksul.

Milliste pillide ostmiseks saab toetust taotleda?
Kõikidele pillidele saab toetust taotleda. Pole vahet, millist stiili muusikat harrastatakse ning milline on pillimängija tase. Pilli põhikasutaja peab olema kuni 18-aastane laps. Projektist ei toetata põhiliselt õpetajate poolt kasutatavate saatepillide ja teoreetiliste ainete tunniks mõeldud pillide soetamist. Kokku on võimalik taotleda toetust kuni neljale pillile. Lasteaedades kasutatavad rühmatundide pille võib taotleda ka komplektikaupa (nt 8 väikest džembet). Erandina ei saa üldhariduskoolid toetust taotleda järgmiste pillide ostmiseks: Orffi instrumentaarium (rütmi- ja plaatpillid), plokkflöödid, väikekandled, akustilised kitarrid. Väga oodatud on aga taotlused tunniplaanivälises muusikaringides (ansamblid, bändid, orkestrid jms) kasutatavate pillide ostmiseks.

Kui palju toetust on võimalik saada?
Reegel on, et taotleja peab pillihinnast vähemalt 20% ise hankima. Mida suurem on oma-/kaasfinantseeringu osakaal, seda suurem on võimalus projektist toetust saada. Samuti on enamlevinud pillidele kehtestatud toetuse piirhinnad, mis on maksimaalne toetussumma, mida saab konkreetse pilli kohta taotleda. Seega, kuna oma-/kaasfinantseering peab olema vähemalt 20%, siis iga pilli kohta saab taotleda toetussummat, mis on maksimaalselt 80% pilli hinnast, kuid mitte rohkem kui pilliliigile kehtestatud toetuse piirsumma. Tutvu pillidele kehtestatud toetuste piirsummadega siin.

Millised dokumendid peab esitama?

  • Kaks hinnapakkumist iga hangitava pilli kohta.
  • Taotlus

Mida peaksin taotlemiseks tegema?

  1. Palun tutvuge toetuse põhitingimustega siin.
  2. Mõtle hoolikalt, millist pilli Sinu kollektiivil on vaja. Mõtle läbi, kas see on see pill, mille olemasolu toob ja hoiab lapse(d) pillimängu juures ning kas see pill oleks pikemaajaliselt kasutuses. Kaalu, kas see on see pill, mida puhtalt omavahenditest ei ole võimalik soetada.
  3. Uuri, kes müüvad sellist pilli ning küsi hinnapakkumist. Et saada parim hind, siis küsi hinnapakkumist vähemalt kahelt müüjalt, kuid oluline on, et hinnapakkumised oleks täpselt samasuguse pilli kohta (sama tootja ja mudel). Pille müüakse nii traditsioonilistes muusikapoodides kui ka internetipoodides, samuti on Eestis häid pillimestreid, kes pille ise müüvad. Need kaks hinnapakkumist pead saatma ka aadressile pilliprojekt@gmail.com.
  4. Täida ja esita elektrooniline taotlusvorm. Taotlusvormi näidise leiad infoks siit.
  5. Hiljemalt 13. aprill tehakse teatavaks toetuse saajad, pärast mida sõlmitakse toetuse saajatega lepingud. Alles pärast lepingu allkirjastamist võib pilli välja osta ning hiljemalt 31. oktoobriks peab kõikidel toetuse saajatel pill käes olema ning selle kohta ka aruanne esitatud olema.

 
Lisamaterjalid:
„Projekti tingimused ja läbiviimise kord 2017“ 
Toetuste piirhinnad 
Toetuse kasutamise aruanne 2017
 Võimalik valida, kumba logo kasutada:
"Igal lapsel oma pill" rohelise logo allalaadimine
"Igal lapsel oma pill" pildiga logo allalaadimine

 

Lae oma pillisoov üles portaali pill.hooandja.ee!
Lisaks taotlusvoorule on loodud ka spetsiaalne keskkond, mille kaudu on võimalik soovitud pilli ostmiseks toetusi koguda. Selleks tuleb oma pillisoov portaali pill.hooandja.ee keskkonda üles laadida, et head inimesed just Sinu soovitud pillide ostmiseks saaksid annetusi teha!

NB! Projektidele, mis saavad tähtajaks vähemalt 75% eesmärgistatud summast kokku, garanteerib "Igal lapsel oma pill" puudujääva summa hüvitamise!

Kuidas kaasata lisaraha pillide ostmiseks?
Kaasfinantseeringu või pillide ostmiseks lisaraha leidmiseks tasub rääkida kohalike ettevõtjatega - ehk on neil võimalik pillide ostmist toetada. Samuti võtta ühendust aktiivsete kodanikuühendustega, kes tihtipeale korraldavad heategevusüritusi, mille kaudu laste pilliõppeks raha koguda.
Kõikidest tegevustest palume teavitada ka „Igal lapsel oma pill“ projektijuhti, kelle kaudu EV100 saab kaasa aidata kommunikatsioonitegevustega. Kutsume üles ka pillide ostmiseks heategevuskontserte korraldama. Andke sellisest soovist meile teada, ja koostöös proovime teile selle korraldamisel abiks olla (nt tuntud külalisesineja organiseerimine, turundustegevused).
 
Aita levitada ka „Igal lapsel oma pill“ projekti annetusnumbrit 900 5505 (annetuse suurus 5€), et suurem hulk paremaid pille jõuaksid lasteni. Samuti on Piletilevi ja Piletimaailm loonud „Igal lapsel oma pill“ toetuspiletid väärtuses 5, 10 või 15 eurot.
Võimaluse korral trüki välja projekti tutvustav plakat ja aseta see nähtavale kohale või jaga ja levita digitaalselt. Plakati saab allalaadida SIIT.​

Arhiiv: „Igal lapsel oma pill“ aastatel 2015 ja 2016

Küsimuste korral aitab:
Allan Tamme
"Igal lapsel oma pill" projektijuht
+372 56680200
pilliprojekt@gmail.com