''Igal lapsel oma pill'' 2018. aasta taotlusvoorLõppenud

2018. aasta „Igal lapsel oma pill“ viimane, neljas taotlusvoor pillide ostmise toetamiseks on avatud kuni 20. märtsini 2018.

Kes saavad toetust taotleda?

Muusikakoolid, kultuuri-, huvi- ja noortekeskused, orkestrid, üldhariduskoolid, lasteaiad jms asutused ja kollektiivid, kelle koosseisus on kuni 18-aastased lapsed ja noored tegelenud pillimänguga vähemalt kolme viimase aasta jooksul. Ühel asutusel (või õppekohal) on võimalik taotleda toetust kuni 4 pilli ostmiseks. Lasteaia rühmatundides kasutatavatele ühesugustele pillidele ei ole arvulist piirangut määratud ja neid võib taotleda ka komplekti kaupa (nt 8 džembet).

Milliste pillide ostmiseks saab toetust taotleda?

Kõikidele pillidele saab toetust taotleda. Pole vahet, millist stiili muusikat harrastatakse ning milline on pillimängija tase. Pilli põhikasutaja peab olema kuni 18-aastane laps. Projektist ei toetata põhiliselt õpetajate poolt kasutatavate saatepillide ja teoreetiliste ainete tunniks mõeldud pillide soetamist. Erandina ei saa üldhariduskoolid toetust taotleda järgmiste pillide ostmiseks: Orffi instrumentaarium (rütmi- ja plaatpillid), plokkflöödid, väikekandled, akustilised kitarrid. Väga oodatud on aga taotlused tunniplaanivälises muusikaringides (ansamblid, bändid, orkestrid jms) kasutatavate pillide ostmiseks.

Kui palju toetust on võimalik saada?

Reegel on, et taotleja peab pilli hinnast vähemalt 20% ise hankima. Mida suurem on oma-/kaasfinantseeringu osakaal, seda suurem on võimalus projektist toetust saada. Samuti on enamlevinud pillidele kehtestatud toetuse piirsummad, mis on maksimaalne toetussumma, mida saab konkreetse pilli kohta taotleda. Seega, kuna oma-/kaasfinantseering peab olema vähemalt 20%, siis iga pilli kohta saab taotleda toetussummat, mis on maksimaalselt 80% pilli hinnast, kuid mitte rohkem kui pilliliigile kehtestatud toetuse piirsumma. Tutvu pillidele kehtestatud toetuste piirsummadega SIIN

Millised dokumendid peab esitama?

  • Kaks hinnapakkumist iga hangitava pilli kohta.
  • Taotlus

Mida peaksin taotlemiseks tegema?

  1. Palun tutvuge põhitingimustega siin.  
  2. Mõtle hoolikalt, millist pilli Sinu kollektiivil on vaja. Mõtle läbi, kas see on see pill, mille olemasolu toob ja hoiab lapse(d) pillimängu juures ning kas see pill oleks pikemaajaliselt kasutuses. Kaalu, kas see on see pill, mida puhtalt omavahenditest ei ole võimalik soetada. 
  3. Uuri, kes müüvad sellist pilli ning küsi hinnapakkumisi. Et saada parim hind, siis küsi hinnapakkumist vähemalt kahelt müüjalt, kuid oluline on, et hinnapakkumised oleks täpselt samasuguse pilli kohta (sama tootja ja mudel). Arvesse ei lähe sellised hinnapakkumised, mille on väljastanud sama pakkuja erinevate ettevõtete alt. Pakkumised tuleb küsida reaalselt erinevate ettevõtete käest. Pille müüakse nii traditsioonilistes muusikapoodides kui ka internetipoodides, samuti on Eestis häid pillimestreid, kes pille ise müüvad. Need kaks hinnapakkumist pead saatma ka aadressile pilliprojekt@gmail.com. Kui olete kindlaks teinud (näiteks internetiotsinguga), et Eesti turul keegi teine sellist pilli ei müü, siis palun esitage hinnapakkumine teise sarnaste omadustega pilli kohta (teine tootja). Kui soovite kindlasti osta just teie väljavalitud pilli (kindel mark/mudel), millel ei ole Eestis teist müüjat, siis piisab ka ühest pakkumisest. Sellisel juhul palun lisage hinnapakkumist saates ka sellekohane selgitus. 
  4. Täida ja esita elektrooniline taotlusvorm. Taotlusvormi näidise leiad infoks SIIT
  5. Hiljemalt 13. aprilliks tehakse teatavaks toetuse saajad, pärast mida sõlmitakse toetuse saajatega lepingud. Alles pärast lepingu allkirjastamist võib pilli välja osta ning hiljemalt 31. oktoobriks peab kõikidel toetuse saajatel pill käes olema ning selle kohta ka aruanne esitatud olema.

Loe lisaks siit: www.ev100.ee/igal-lapsel-oma-pill-2018-aasta-taotlusvoor

Kõik konkursid