II Hansenist Tammsaareni lugemiskett (lugemiskee)

EV100 juubeliaastasse jääb Tammsaare 140. sünniaastapäev. Palju eestlasi elab välisriikides. Lugemiskett aitab tihendada sidet kodu- ja väliseestlaste eri põlvkondade, organisatsioonide vahel.

HANSENIST TAMMSAARENI LUGEMISKETT (-KEE) 30.01.2018 - 01.03.2018 - 
Tammsaare sünni- ja surma-aastapäeva vahelisel perioodil  
Eesmärgid:
• alustada ketti (-keed) Tammsaare 140. sünnipäeval 
• tugevdada sidet Tammsaare-organisatsioonide vahel 
• hoida sidet kodu- ja välismaal viibivate eestlaste/ eesti keele õppijate vahel 
• tähistada 5 aasta möödumist I lugemisketist; 
• lõpetada ketilugemine suurkirjaniku mälestuspäeval, 1.märtsil 2018.
Sihtrühm: kõik eestimaalased, eesti juurtega inimesed kodu- ja välismaalt (erinevatest organisatsioonidest, lasteaialastest pensionärideni jne) Lugemisketi päise moodustavad Tammsaarega seotud organisatsioonid. 
Oodatav tulemus: 
Lugejate esitusest on valminud Tammsaare ja EV juubeliaastal film „II Hansenist Tammsaareni lugemiskett“ (-kee), mida saab vaadata veebikeskkonnas vimeo.com. 
Populaarsust on kogunud Tammsaare looming ning on tugevnenud side lugemisketis (-kees) osalenud Tammsaarega seotud organisatsioonide ning kodu- ja väliseestlaste/eestimaalaste vahel, tõhustunud on side erinevate põlvkondade vahel. 
 

Rahvusvahelise Hansenist Tammsaareni lugemisketiga saab liituda terve 2018. a veebruarikuu jooksul. Lugemisketis osalemine lõpeb 1. märtsiks 2018, mil on Tammsaare mälestuspäev. Albu Põhikooli kodulehel tuleb registreerida ja teatada oma videoklipi asukoht veebis. Videoklippidest valmib ühisfilm lugemisketis osalenute salvestistest.

Vajan 100 eurot lugemisketi filmi tegemiseks.

20. jaanuariks 2018. Albu Põhikooli kodulehel albupk@albu.ee.
(asutus/klass/kollektiiv/üksikisiku nimi; kuupäev ja kellaaeg, e-posti aadress (tel); 
Kuidas osaleda?
a) valida endale sobiv Tammsaare tekst (katkend) vabalt valitud Tammsaare teosest, mille lugemiseks kulub üks kuni viis minutit 
b) filmida lugemine (kaamera või telefoniga jne)
c) lisada filmikatkendile organisatsiooni, lugejate nimed (lugeda või lisada filmi lõppu eraldi failina) ja kuupäev 
d) saata veebiaadress korraldajatele märksõnaga lugemiskett 2018 ühisfilmi tegemiseks
Soovime ketis Tammsaare tarkuseterade kaudu tugevdada eestimaalaste, eesti juurtega inimeste ühtehoidmistunnet.

Registreeri end lugemisketti: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_LYu7lYksscpaYn6ndhM6Mydl-3xm8hQfP5E9oVbOvh6xRg/viewform
Registreeri pärast lugemist video:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDMExd9htOq5lC3qSuismaaw2-gdDeSkY8fnDA6Eg58N_lEA/viewform
I HANSENIST TAMMSAARENI LUGEMISKETTI 2013 VAATA https://vimeo.com/album/2552321

Algataja

Albu Pk ja TÜ Narva kolledži "Hansenist Tammsaareni" projekti juht Enda Trubok

Hansenist Tammsaareni projekti üritused toimuvad Albu Põhikoolis Tammsaare sünnivallas juba 15 aastat. Üritusteks on Hansenist Tammsaareni võistulugemine, suvekoolid ja lugemiskett. Anton Hansen Tammsaare sünni- ja surma-aastapäeva vahelisel perioodil . Esimene rahvusvaheline Hansenist Tammsaareni lugemiskett toimus I korda 2013.a kirjaniku sünni- ja surma-aastapäeva vahelisel perioodil. Teine lugemiskett (ehk soovi korral lugemiskee) toimub 2018. a 30. jaanuarist kuni 1. märtsini 2018. Üritused on jäädvustatud võistulugemise 10. juubeliks "Hansenist Tammsaareni juubelivihikusse 2004-2013"; II vihik 2014-2018 valmib 2018. aastal. 3 aastat on toimunud võistulugemised TÜ Narva Kolledžis Ida-Virumaa lugejatele, sest kirjanik sai oma küpsustunnistuse Narvast.