III Uhla–Rotiküla elamusjooks

Raeküla ja Tahkuranda ühendab perekond Pätside lugu, kelle pere on oluliselt mõjutanud mõlema kogukonna arengut. Korraldajate soov on kinkida EV 100. sünnipäevaks üks liikuv traditsioon.

Jooksu idee tuli korraldajatele soovist jätkata Pärnu kahe staadioni jooksu traditsiooni, mille stardipaigaks oli Raeküla staadion, millest sündival Uhla–Rotiküla elamusjooksul saab finišipaik. Viimast põhjusel, et seekordse jooksu eestvedajateks on Pärnu Raeküla linnaosa esindajad. Jooksu lähtepaigaks valiti Uulu staadion põhjusel, et see asub Raeküla staadionist mõistlikul kaugusel ning lähte- ja finišipaika ühendab looduskaunis ja mitmepalgeline maastik. Lisaks seob Pärnu Raeküla linnaosa ja Tahkuranna valda perekond Pätside lugu, kelle pere liikmed on oluliselt mõjutanud mõlema kogukonna ja piirkonna arengut. Nii tekkiski korraldajatel soov kinkida Eesti Vabariigi 100. juubeliks üks tervislik ja perekond Pätside radadel liikuv traditsioon. Kindlasti peitub jooksu omanäolisus ka nimes – nii stardi- kui ka finišipaigana on kasutusel ajaloolised kohanimed, mida erinevatest registritest polegi enam võimalik leida. Nimelt kandis Uulu kunagi just Uhla nime ja Rotikülaks kutsuti üht piirkonda Raekülast.
Uhla–Rotiküla elamusjooksu kuupäevaks on 20. august ehk Eesti Vabariigi taasiseseisvumise päev, mis on kalendris alati vaba päev. Igal aastal panevad just sellel päeval kaks kogukonda – Uulu ja Raeküla – seljad kokku ja korraldavad ühiselt meeldejääva sündmuse.
Eesmärk • Pakkuda inimestele liikumisrõõmu mitmekesisel loodusmaastikul, mis jääb Uulu ja Raeküla – „kaht staadioni“ – ühendavale alale, • Korraldada Raeküla linnaosa ning Tahkuranna valda siduv ning kogukondi kaasa lööma kutsuv sündmus.

Spordihuvilisi, vabatahtlikke.

Algataja

MTÜ Selts Raeküla