Imavere puhkeala kogukonna peredele

Kingime pere ja sõpradega, kogukonna liikmetega koosolemise koha,kus saab mängida, juttu vesta, teha erinevaid sportlikke tegevusi. Selle kaudu tugevdada omavahelisi sidemeid,koostööd.

Valmis!
Valmis!

Nii väikeses riigis, kui Eesti, on tähtis iga vallakodanik. Soovime, et kogukonna liikmed saaksid puhkealal sõbralikult ning sportlikult aega veetvate perede näol juurde rõõmsamaid, lahkemaid ja teotahtelisemaid oma riigi inimesi. Kasvavad tervemad, teineteisega arvestavad noored ja vanad ning sellega koos toredam, ustavam ja lahkem Eesti riik.
Ehitame puhkeväljaku (mängimiseks, sportimiseks), arvestades erinevaid vanuserühmi.

Planeeritud aeg on juuli 2017.a.- juuli 2018.a.

Puhkealale mänguväljaku rajamiseks 1380 eurot.

Algataja

Imavere Kultuuriselts

Meie tegevusalaks on Imavere piirkonna heategevusürituste organiseerimine, ajaloo- ja vaatamisväärsusi tutvustavate ekskursioonide läbiviimine, kultuuri ning vabaaja tegevuse edendamine, koolituste, teabepäevade korraldamine.