Inimõiguste Aastakonverents 2018. Väärtuskonfliktid

Inimõiguste Instituut on üks vanemaid ja omataolisi organisatsiooni, mis sai alguse just tänu Eesti taasisesesivumisele. Inimõiguste Aastakonverents käsitleb väärtuskonfliktidele, väikeriikidele kui võrdsetele partneritele ja paljudele muudele põnevatele teemadele. Konverentsiga tähistatakse ka Eesti vabariigi 100. aastapäeva.  

EST ENG RUS

Inimõiguste aastakonverents on iga-aastane traditsiooniks saanud sündmus, mis toob kokku eri valdkondade, tausta ja vaadetega eksperdid, kelle üks eesmärke on tagada inimõiguste väärtuste kestmine. 

2018. aastal möödub 70 aastat ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni vastuvõtmisest. Kaheksandal Inimõiguste konverentsil tuleb juttu väikeriikidest kui võrdsestest partneritest, internetist kui tõese informatsiooni väravast, aga ka internetist kui manipuleerimisvahendist, inimõiguste tulevikust ja olukorrast Idas.

Tänase maailma väärtuskonfliktid on väga mitmetahulised. Esmalt väärtuskonflikt inimõiguste ja äärmusluse vahel: radikaalsetele jõududele jäävad inimõigused jalgu, kuna nad takistavad omavoli ja autoritaarset juhtimist. Samas võib võitlus terrorismiga omakorda tekitada uue väärtuskonflikti: kui palju tohib inimõigusi piirata, et tagada turvalisust? 

Teine väärtuskonflikti allikas võib olla riive vabaduse ja võrdsuse vahel. Sellest tuleneb omakorda konflikt inimõigustes endas: kust läheb piir individuaalsete ja kollektiivsete õiguste vahel? Et väärtuskonflikte ületada, peame edendama inimõiguste kaitset ja sallivust. Mitte valikulist sallivust, vaid sallivust kõigi suhtes, kes just jõuga ühiskonnale vastu ei astu.

http://aastakonverents.humanrightsestonia.ee

 

Korraldaja

Inimõiguste Instituut

Inimõiguste Instituut on Eesti esimene ja vanim sõltumatu organisatsioon, mis tegeleb süstemaatiliselt inimõiguste kaitsmisega. Instituut asutati 10. detsembril 1992. aastal, rahvusvahelisel inimõiguste päeval. Instituudi asutamise algataja ja esimene patroon oli president Lennart Meri. Instituudil 40 liiget ning selle igapäevatööd korraldab juhatus. Inimõiguste Instituudi eesmärk on koguda, süstematiseerida, analüüsida ja edastada inimõigusi käsitlevat teavet, suurendada ühiskonna teadlikkust selles valdkonnas ning teha ettepanekuid selle kohta, kuidas inimõigusi nii Eestis kui ka mujal maailmas paremini kaitsta. Selleks teeb instituut koostööd vabaühenduste, ülikoolide ja riiklike institutsioonidega, korraldab koolitusi ning konverentse, avaldab artikleid ja aruandeid ning osaleb rahvusvahelistes võrgustikes. Meie töö võib üldjoontes jagada nelja valdkonda: haridus, uuringud, rahvusvaheline koostöö ja inimõigustega seotud üritused. Nendes valdkondades korraldame inimõigustealaseid uuringuid, käivitame rahvusvahelisi ja haridusliku suunaga projekte ning teeme koostööd paljude kodumaiste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.