Intellekti- ning liitpuudega noorte ansambel "Käobänd" kui võimalus eneseväljenduseks.

Intellekti- ning liitpuudega noorte ansambel "Käobänd" näitab Eesti inimestele, mida intellektipuudega inimene ühiskonna jaoks tähendab.

Valmib Käo Tugikeskuse (raske- või sügava intellekti- ning liitpuudega laste-ja täiskasvanute keskus) tegevust tutvustav ja avalikkust teavitav videoklipp, mis aitab kaasa väärtusarendusele, tutvustades avalikkusele ühelt poolt intellektipuudega lapsi-ja täiskasvanuid, nende oskusi/võimalusi olles kaasatud ühiskonnaellu ning teiselt poolt nendega töötavate tegevusjuhendajate/sotsiaalpedagoogide ja spetsialistide rolli.
Videoklipi kaudu soodustada arutelu ja ühist arusaamist väärtustest, mille mõtestamine ja järgimine võimaldab ületada meie ühiskonna valupunkte. Eesmärgiks on vähendada lõhet väärtusalase ilukõne ja tegelike valikute vahel, nii et meie soovid ühiskonna arengu osas saaksid tegelikuks. Võimaldada uuel põlvkonnal ühiskondlikke kitsaskohti lahendada, aidates neil probleeme tekitavaid väärtushoiakuid teadvustada ja ületada.
Intellekti- ning liitpuudega noorte ansambel "Käobänd" on tegutsenud aktiivsemalt viimasel aastal. Meile meeldib teha inimesi ühislaulmise ja pillimänguga õnnelikuks ning didžeridoo ja trummimänguga süstida elu! Bändina oleme võtnud eesmärgiks tuua valgust igasse ruumi, kus üles astume ja jätta endast maha võimalikult positiivne ning veenev muusikaline jälg.
Oleme rõõmsad ja uhked iga võimaluse eest esineda ning me soovime enda vahetut ja siirast emotsiooni jagada Teiega, nii esinemiste kui ka salvestistega.

01.02-28.02.2018 Stsenaariumi koostamine 28.02-30.04.2018 Produktsioon 30.04.2018-30.06.2018 Järeltöötlus 30.06.2018-15.07.2018 Meediaplaani koostamine ja elluviimine 15.07-31.07.2018 Pressiteate loomine + avaldamine

EV100 klipi tootmine intellekti-ja liitpuudega noorte tegevusest Käo Tugikeskuses ja väljapool. Produktsioon ja järeltöötlus.

Algataja

MTÜ Inimeselt Inimesele

MTÜ Inimeselt Inimesele on asutatud 30. mail 2000. aastal Tallinnas. Meie eesmärk: erituge vajavate laste ja täiskasvanute ning nende perede toetamine ja nõustamine. Meie missioon: pakkuda vajaduspõhiseid ja kvaliteetseid teenuseid ning koolitusi. Meie visioon: olla kompetentne, hinnatud ning konkurentsivõimeline teenuste ja koolituste pakkuja Eestis.