Interaktiivne täppisteaduste mitmevõistlus Mesimumm 2018

Me korraldame Eesti ja ka meie naaberriikide kooliõpilastele võistluse internetikeskkonnas täppisteaduste valdkonnast, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.

Haabersti Vene Gümnaasium korraldab interaktiivset mitmevõistlust Mesimumm juba 9.korda. Sellel aastal aga soovime sisuda mängu teemat meie kodumaa sünnipäevaga. Mängu eesmärk on arendada õpilaste huvi reaal– ja loodusteaduste ainete vastu kasutades interaktiivsed õppemeetodid ning kaasates partnereid Eesti ja Euroopa keskhariduse koolidest. Me soovime, et noortel oleks suurem huvi selliste ainete vastu nagu matemaatika, keemia, füüsika, geograafia, bioloogia ja ka majandus. Kõige olulisem on aga see, et kõik need ained on omavahel tihedalt seotud ja on väga põnevad. Mäng sütitab suur huvi täppisteaduste vastu ja me loodame, et see sära juhib noori ka tulevikus karjääri valikul. Siit kasvavad tulevased insenerid, arstid, geograafid, majandusteadlased, boloogid ja ka leiutajad ning avastajad.

Algataja

Haabersti Vene Gümnaasium