Joaveski EV100 – renoveeritud rippsild

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva auks renoveeritakse Joaveski rippsild. Sellega säilitatakse kogukonna ajaloolis-kultuuriline pärand edasiandmiseks tulevastele põlvedele.

Valmis!
Valmis!

Harjumaal asuva Joaveski küla sümboliks on Joaveski rippsild, mille valmimisest täitub tänavu 50 aastat.

Pärast nelja aastat on sild jälle renoveeritud. EV100 tähistamiseks korrastab kohalik kogukond Joaveski rippsilla ja võtab selle taas kasutusse.

Uuendatud sild säilitatab ajaloolis-kultuuriline pärandi tulevastele põlvedele ning rikastab füüsilist elukeskkonda ja Joaveski küla keskkonda.

Silla avamise tähistamiseks korraldatakse kepikõnni päev 18. augustil.

Korraldaja on Joaveski küla.

Mittetulundusühing Joaveski Küla korraldab piirkonna elanike huvitegevust, tegutsedes avalikes huvides kogukonna hüvanguks. Väärtustame esivanemate poolt loodud pärandit ning panustame elukeskkonna parandamisele. Tubaseid tegevusi korraldame Joaveski rahvamajas.

Joaveski rippsilla taastamiseks saime toetust Eesti külaliikumise Kodukant EV100 kogukondade taotlusvoorust.

Algataja

EV100 igas külas