Joaveski rippsilla taasavamine ja kepikõnnipäev

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva auks renoveeritakse Joaveski rippsild, mis avatakse pidulikult 18. augustil. Rippsilla renoveerimisega säilitatakse ajaloolis-kultuuriline pärand edasiandmiseks tulevastele põlvedele.

Kogupereüritus
EST

Harjumaal asuva Joaveski küla sümboliks on Joaveski rippsild, mille valmimisest täitub tänavu 50 aastat.

Pärast nelja aastat on sild jälle renoveeritud. Eesti Vabariik 100 tähistamiseks korrastab kohalik kogukond silla ja võtab taaskasutusele järgnevaks 50-ks aastaks.

Uuendatud sild säilitatab ajaloolis-kultuuriline päran tulevastele põlvedele. rikastab füüsilist elukeskkonda ja Joavesku küla keskkonda.

Silla avamise tähistamiseks korraldatakse kepikõnni päev 18. augustil.

Korraldaja

Joaveski küla

Mittetulundusühing Joaveski Küla korraldab piirkonna elanike huvitegevust, tegutsedes avalikes huvides kogukonna hüvanguks. Väärtustame esivanemate poolt loodud pärandit ning panustame elukeskkonna parandamisele. Tubaseid tegevusi korraldame Joaveski Rahvamajas.