Joaveski rippsilla taasavamine ja kepikõnnipäev

Rippsilla renoveerimisega säilitatakse ajaloolis-kultuuriline pärand edasiandmiseks tulevastele põlvedele, rikastab füüsilist elukeskkonda,muutes piirkonna atraktiivsemaks.

Kogupereüritus
EST

Joaveski küla sümboliks on Joaveski rippsild, mille valmimisest täitub tänavu 50 aastat. Viimased 4 aastat ei ole silda kasutatud, kuna kandekonstruktsioonide metallosad on läbiroostetanud ja vajavad renoveerimist. Eesti Vabariik 100 tähistamiseks korrastab kohalik kogukond silla ja võtab taaskasutusele järgnevaks 50-ks aastaks. Silla avamise tähistamiseks korraldame kepikõnni päeva 18. augustil.

Korraldaja

Joaveski küla

Mittetulundusühing Joaveski Küla korraldab piirkonna elanike huvitegevust, tegutsedes avalikes huvides kogukonna hüvanguks. Väärtustame esivanemate poolt loodud pärandit ning panustame elukeskkonna parandamisele. Tubaseid tegevusi korraldame Joaveski Rahvamajas.