Jõgevamaa laulupidu "Esivanemate radadel"

Laulupeo "Esivanemate radadel" kavas on nii regilaulu, rahvaviisi seadeid kui ka laule, mida armastati laulda XX sajandi esimesel poolel. Pidu toimub Jõgevamaal Kassinurme linnamäel ja hiies

Kogupereüritus
Ratastooliga ligipääsetav
EST

Sündmuse idee autor on koorijuht ja muusikaõpetaja Janne Fridolin, kelle nägemus Jõgevamaa laulupeost on järgmine:
Ideekavand on sündinud üleriigilise noorte laulupeo „Mina jään” ja tulevase 2019. laulupeo vahelülina, kus on arvestatud mõlema peo kava ja kontseptsiooniga, et lauljatel ning pillimängijatel oleks nii repertuaari uudsust kui ka rõõmu juba selgeks harjutatud kavast. Repertuaaris esineb ka sajanditagust muusikat, mida muuhulgas lauldi/mängiti 1910. ja 1923. aasta laulupidudel.
Jõgevamaa laulupidu toimub 2018. aastal maakonna ühes vanimas kultuurihällis – Kassinurme hiies, mis on olnud muuhulgas 19. sajandi rahvusliku ärkamise ajast rahvapidude ja Tartu üliõpilaste väljasõitude paik. Lisaks on Kassinurmest saanud – oma Kalevipoja lugude ning linnusekohaga – turismimagnet, kuhu tullakse ka Eestist väljastpoolt. Seepärast usun, et laulupidu Kassinurmes meelitab kuulama nii muusika-, ajaloo- ja kultuurihuvilisi meilt ja mujalt ning annab sündmusele suuremat kõlapinda.
Pühas hiies olemine on püha ka laulurahva jaoks, millega saab siduda mitmeid rituaale. Seetõttu on peo lavastajateks välja Eva Koldits ja Anne Türnpu, kes tunnevad eesti mütoloogiat ning oskavad siduda omavahel tervikuks püha hiie ning piduliku laulupeo.
Regilaulu näen ühendavaks lüliks ka näitlejate ja kooride vahel. Ühtlasi näen vanade kommete ja mütoloogiasidumist peoga kui juurte lugu, mis veel elas 100 aastat tagasi iseseisvat elu, kuigi juba siis aina rohkem sakste kultuuri järele õhati.
Kavas on nii regilaulu, rahvaviisi seadeid kui ka laule, mida armastati laulda XX sajandi esimesel poolel (nt 1910. ja 1923. aasta laulupidudel). See üdini eesti (koori)muusika on kingitus Eesti 100. aastapäevale.
Kava on üles ehitatud nii, et laulu-, tantsu-ja pillipidu saaks kulgeda ühel ja samal ajal, ühisel väljakul. See annab publikule kui ka osalejatele mõnusama koosolemise, ühendab kõik kohalolijad peoga.

Korraldaja

Jõgevamaa Kultuurikoda

Tegemist on MTÜ-ga, mis koondab Jõgevamaa kultuurikorraldajad eesmärgiga korraldada maakondlikke sündmusi ning koordineerida maakondlikku kultuurielu.