Jõgewa muuseum- elamuskeskus

Väikesest koduloo näitusest välja kasvanud Jõgewa muuseumist (Jõgeva, Tallinna mnt 15) saab aastaks 2018 endise metallitsehhi ümberehituse käigus multifunktsionaalne muuseum- elamuskeskus.

Muuseumikeskuse rajamine endisesse metallitsehhi on käimas ja arengukava on üles ehitatud jõudmaks keskuse avamiseni 2018. aastal. http://www.pommiauk.ee/JWM_arengukava2015.pdf
Jõgewa muuseum (edaspidi JwM) on välja kasvanud MTÜ Pommiauk sõjaajaloo huviliste tegutsemisel kogutud ja näituseks vormistatud ekspositsioonist. Muuseumina tegutsetakse aastast 2012. Muuseumi eesmärgiks on kokku koguda, säilitada ja eksponeerida kohaliku paikkonna maapõueleiud, sõjaajalooga seonduvad militaar- ja tsiviilesemed ning vaimuvara.
Kasvav huvi muuseumi külastuse vastu ja huvi elavdada kohaliku piirkonna turismimajandust, on loonud vajaduse suurema keskuse väljaehitamiseks.
Multifunktsionaalse keskuse interjööris visuaalse kontseptsiooni loomisel on põhirõhk kohaliku paikkonna sõjaajaloo kogude põhjal kahele tasapinnale ülesehitatavatel püsiekspositsioonidel. Hoone keskossa jääb avatud multifunktisonaalne saal teadusürituste, ajutiste näituste, teatrietenduste jm ürituste läbiviimiseks. Teise tasapinna ühte otsa kujundatakse teadusraamatukoguga õppeklass, teise otsa jääb kohvikuala. Õppeklass on muuseumihariduslike programmide läbiviimiseks erineva sotsiaalse võimekusega sihtgruppidele. Sõjamuuseumile kohaselt on olemas kõigile nõuetele vastav relvahoidla ja metallitöö restaureerimiskoda- õppeklass.
Keskuse teise otsa ehk peasissekäigu alale rajatakse olmeruumid (WC, garderoob), muuseumipood-infopunkt ja kohvik kergema linnupette või lõunasupi soovijatele. Õppeklassi, kohvikut ja saali on võimalus välja rentida erinevate sündmuste tarbeks. Eksponeeritavad pinnad jäävad suletud klaasvitriinide taha, arvestades avatud ruumi turvalisusega.
Keskuse kõrval asuvale ~2h maatükile rajatakse elamusõperadadega park, vabaõhulava ja taaslavastuslahingute tarbeks väljaehitatav õppemaastik.

Algataja

MTÜ Pommiauk

Kaasalööjad
Kasutaja Janne Vaabla pilt
Janne Vaabla
Kasutaja Imre Kalman pilt
Imre Kalman
Kasutaja Aleks Kask pilt
Aleks Kask
Kasutaja Tarmo Vaabla pilt
Tarmo Vaabla
Kasutaja Sergei Jerjomin pilt
Sergei Jerjomin