Joonase retk

Soovime kinkida Rõuge vallas Hüti külas olevale Eesti kodu mälestuskompleksile meie ajalugu ja metsavendade elu tutvustava seiklusraja. 

Rõuge vallas Hüti külas asub Eesti kodu mälestuskompleks, mille rajamist alustati 2006. aastal. Kompleksi moodustavad mälestusmärk kõigile sõdades ja okupatsioonitingimustes hävitatud kodudele, kuju küüditatud peremehe tagasitulekust ja sauna asukoha tähis. Siin on aastaid kokku saadud, et meenutada ja mäletada: traditsiooniks on saanud nii küüditamise aastapäevade tähistamine kui iga-aastane rukkilille päeva koosviibimine. Mälestuskompleksi juurde on puu istutanud nii Vabariigi President, Võru maavanem, kaitseminister kui ka Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem. 

Kuna kompleks asub looduslikult mitmekesisel maastikul (mets, nõlv, jõgi, koolmekoht, kultusekivi) ja on seotud metsavendlusega, siis on meie idee rajada kompleksi ümbrusesse ajalooline öko-seiklusrada, millega saab huvilistele tutvustada lähemalt seda tahku meie ajaloost.

Rajale on planeeritud rajada metsavendade punker, kaevikurada, vaateplatvorm, ekstreemsusi otsivale hingele oleks olemas paralleelrajal mõni sõjaaegne takistus. Rajal oleks olemas informatiivsed stendid metsavendluse ja Eesti ajaloo kohta.  

 

Kingituse elluviimiseks on vaja abikäsi ning finantsilist toetust.

Algataja

MTÜ Murtud Rukkilille Ühing

MTÜ Murtud Rukkilille Ühing eesmärgiks on represseeritud ja küüditatud isikute huvide koondamine ja kaitse, mälestuste kogumine ja talletamine ning infolehe toimetamine ja levitamine.