Joonistuskonkurss ''Minu kodumaa''

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud laste joonistusvõistlus „Minu kodumaa“ .

Tallinna Keskraamatukogu kutsub lasteaedade ja koolide õpilasi osalema Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud joonistusvõistlusel „Minu kodumaa“.

Konkursi parimatest joonistustest koostatakse virtuaalnäitus Tallinna Keskraamatukogu lastelehel ja parimad tööd saadetakse Riia Keskraamatukokku rahvusvahelisele näitusele „I love my country“. Näitusel osalevad Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Ukraina laste joonistused ning näitus on pühendatud riikide 100. sünnipäevale.

Joonistuste esitamise tähtaeg on 1. märts 2018. a.

Osalemise tingimused:
Ootame joonistusvõistlusel osalema lasteaedade ja koolide lapsi.
Iga osaleja võib võistlusele esitada ühe A4- või A3-formaadis teemast lähtuva joonistuse.
Kui pilte joonistab rühm või klass, palume õpetajal teha võistlusele saatmiseks joonistustest valik.
Esitatud joonistus ei või olla raamatust kopeeritud, varasematel võistlustel osalenud ega avaldatud.

Võistlusel osalemise kord:
Võistlustöid ootame Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakondadesse ja haruraamatukogudesse kuni 1. märtsini 2018. Töid võib saata ka posti teel aadressil Tallinna Keskraamatukogu, Estonia pst 8, 15044 Tallinn, märgusõna „Kodumaa“.
Joonistuse taha palume märkida: lapse ees- ja perekonnanimi, vanus, joonistuse pealkiri ja täiskasvanud esindaja e-posti aadress või telefon.
Lapse joonistusvõistlusel osalemisest ja võistluse tingimustest palume teavitada lapsevanemat.
Võistlusel osalemisega antakse õigus lapse ees- ja perekonnanime, vanuse ning joonistuse avaldamiseks internetis Tallinna Keskraamatukogu lastelehel keskraamatukogu.ee/lasteleht, trükisõnas ja avalikel üritustel.
Võistlusele saadetud joonistusi omanikele ei tagastata, need jäävad Tallinna Keskraamatukokku või Riia Keskraamatukokku.

1. märts 2018 - Joonistuste esitamise tähtaeg 4. märts 2018 - Võistluse lõpetamine ja parimate autasustamine Tallinna Keskraamatukogus 1. juuni 2018 - Riia Keskraamatukogus rahvusvahelise näituse „I love my country“ avamine.

Algataja

Tallinna Keskraamatukogu

Tallinna Keskraamatukogu põhieesmärgiks on tagada Tallinna elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Meie missiooniks on olla avatud igaühele, pakkudes juurdepääsu informatsioonile, teadmistele, oskustele ja kultuurile. Me pakume ja arendame teenuseid, mis aitavad tallinlastel ning meie linna külalistel olla aktiivne, informeeritud ja täisväärtuslik ühiskonnaliige. Me edendame elukestvat õpet, kasvatame rõõmu lugemisest igas eas inimeses, pakume inspiratsiooni ja elamusi, loome võimalusi eneseväljenduseks ja -arendamiseks ning suhtlemiseks üksteise ja maailmaga. Meie väärtusteks on sõbralikkus, usaldusväärsus, asjatundlikkus, innovaatilisus ja efektiivsus. Meie visioon: Muudame elu rikkamaks!