Joonistuste näitus "Minu Eesti"

Ida-Viru Keskhaigla töötajate lapsed ja lapselapsed joonistasid oma nägemuse "Minu Eesti". Töid eksponeeritakse rändnäitusena haigla erinevates hoonetes ning elektrooniliselt haigla kodulehel.

Näitusele võisid töid esitada kõik kuni 18-aastased haigla töötajate lapsed ja lapselapsed. 45 last esitasid kokku 52 joonistust. Noorim osaleja oli 1-aastane ja vanim 17-aastane. Osalejad said tänutäheks kingitused EV100 ja haigla sümboolikaga.
Näitust eksponeeritakse haigla erinevates hoonetes kuni juubeliaasta lõpuni.

15.01.2018 Kuulutati töötajatele välja näituse idee 12.02.2012 Tööde esitamise tähtaeg 20.02.2018 seati näitus üles haigla K-korpuse fuajees aprill - paigutatakse näitus ümber D- korpusesse juuni - paigutatakse näitus ümber B-korpusesse august - paigutatakse näitus ümber A-korpusesse oktoober - paigutatakse näitus ümber H-korpusesse detsember - joonistuste eksponeerimine lõpetatakse

Algataja

Ida-Viru Keskhaigla