Jutuvestmistalgud "Juttudega maailma luuakse" ja matk

EV100 sündmusena korraldame kunagise Vainuaugu taastamise küla keskel, jutuvestmistalgud kui matka Soolu pärandkultuuri objektidel.

Kogupereüritus
EST

Jutuvestmistalgute eesmärgiks on siduda erinevaid põlvkondi läbi lugude rääkimise ja väärtustada selle abiga seda mis oli, seda mis on ja seda mis tuleb. Talgutel on suur roll kultuurilise järjepidavuse saavutamisel ja põlvkondade vaheliste sidemete tugevdamisel. Peame oluliseks nn uuselanike teavitamist küla traditsioonidest ja ajaloost.
Eesti rahvakultuuris läbi aegade olnud oluline koht pajatustel ja jutuvestmistel. Läbi pajatuste muudeti pimedad õhtud omamoodi kogukonna ja pere elukoolideks, kus anti edasi teadmisi ning oskusi. Pikad õhtud ja külmad talved sidusid nii kokku põlvkondi ning tugevdasid kogukonna ja oma kodukoha tunnet. Praegusel ajal kui nõrgenenud on nii põlvkondade vahelised sidemed, vähenenud on omavaheline suhtlus, on jutuvestmise ausse tõstmisel kindel ja oluline roll kultuuri jätkusuutlikkuse tagamiseks.
Soolu küla on rannarootslaste piirialale jääv sumbküla, kus paljud talud on tühjaks jäänud, mõned talud on maha põlenud . Ometi on veel aimatav küla struktuur ja talukohad. Elavate hulgas on inimesi, kelle lapsepõlv ja noorusaeg jäid EV algusaastatesse ja kes pidasid vastu ka keerulistel aegadel. 2016. aasta aprillis kaardistasime Soolu pärandkultuuriobjektid ja sel aastal kanti need ka kaardile. EV100 sündmusena korraldame nii jutuvestmistalgud kui matka nendel pärandkultuuri objektidel. Anname edasi ühe kunagise tugeva küla loo läbi meenutuste ja arhiividest leitud faktide põhjal. Jutuvestmistalgud on hea põhjus kunagistel külaelanikel ja nende järeltulijatel kokku tulla, oma juuri tunnetada ja sellega Eesti sünnipäeva tähistada. Et pärimus säiliks, oleks hoitud ja edasi kantud.
Jutuvestmistalgud ja matk toimub ühepäevase üritusena ja on avatud nii külaelanikele, kunagistele külaelanikele , nende järeltulijatele ja ajaloohuvilistele. Matka käigus tutvutakse ka küla keskel puhastatud Vainuaugu looga. Meenutuste kohaselt on vainuauk täidetud veega ka põuastel suvedel ja arvatakse seal olevat allikad.

Vainuauk on kunagiste Soolu küla põliselanike mälestustes oluline koht nii talvisel ajal külalaste mänguväljana (jääkarusell) kui ka küla noorte põhjal loodud vabatahtlike pritsumeeste seltsi veevõtukohana ja harjutusplatsina. Ka suurte tulekajude aegu on just Vainuaugust vett ammutatud. Ka põuastel suvedel on seal alati vesi ja mälestustes arvatakse Vainuaugu põhjas olevat allikad, mis seda veekogu pidevalt toidavad. Juba mõisa poolt taludele nimede andmise ajal nimetati just Vainuaugu kõrval olev talu Kelja taluks Kelja on tuletatud rootsi keelsest sõnas `källa`, mis tähendab allikas. keerulistel aegadel on vainuauk täis loobitud olmejäätmeid ning osaliselt kinni kasvanud ja murdunud puudega täitunud. Jutuvestmistalgute ajaks soovime Vainuaugu kunagise hiilguse ja maagilise tähenduse küla keskel taastada. Lisaks pärandi säilitamisele saab sellest taas ka praktiline veevõtukoht võimelikeks õnnetusteks.

Korraldaja

Mtü Arenduskeskus PRO MAGISTER/Pärnu Fringe Festival