Juubelirong - 100 vagunit, 100 õpilast

Randvere Kooli õpilased kingivad Eesti Vabariigile ja oma kogukonnale tehnoloogiaõpetuse tundides meisterdatud vagunid, millest moodustub 100 vaguniga rong.

Alates 2016. aasta sügisest meisterdavad Randvere kooli õpilased tehnoloogiaõpetuse tundide raames vaguneid juubelirongi jaoks. Iga vagun on isikupärane, lähtub lapse ettekujutusest ja loovusest, kuid on seotud ka ajastule omaste märkide ja värvidega. Iga vagun sisaldab ka vastava aasta kohta informatsiooni, mida vaguni tegija on leidnud ja mida ta peab vajalikuks teada anda. Informatsioon ei ole niivõrd seotud üldtuntud ajalooliste faktidega, vaid toob välja midagi erilist ja uudset, mis lapse jaoks tundub huvitav. Rong pannakse üles Randvere kooli raamatukokku ja see avatakse pidulikult uudistajatele veebruaris vahetult enne Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Lisaväljundina saavad õpilased, kes seda soovivad, kooli õpilaskonverentsil oma ideed ja tulemust kaasõpilastele ja vanematele esitleda. Tegemist on õppeprotsessi raames toimuva lõiminguprojektiga, millesse on kaastatud kooli kõik õpilased alates 4. klassist ja õpetajad.

2017/18. õppeaasta jooksul valmistavad kooli õpilased tehnoloogiaõpetuse tundides rongi vaguneid. Rongi pidulik avamine toimub 22. veebruaril 2018 Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud pidulikul aktusel.

Algataja

Randvere Kool

Randvere kool on Viimsi vallas asuv 385 õpilasega kaasav õppijakeskne kogukonnakool