Juuliku küla lipuväljak

Juuliku külakeskusesse lipumasti püstitamine võimaldab edaspidi pidulikumalt tähistada tähtpäevi ja ühisüritusi ning seeläbi tugevdada kogukonna ühtekuuluvustunnet ja isamaa-armastust.

19. juunil 2018 avatakse Juuliku külakeskuses (Saku vald, Harjumaa) piduliku lipuheiskamisega lipuväljak. Üritus toimub koos MTÜ Juuliku Külaselts aastakoosolekuga. 

Juuliku külas on kogukonnal välja kujunenud ühiste ürituste ja tähtpäevade (jaanipäev, jõulupidu jne) tähistamise traditsioon. Pidulikkuse lisamiseks püstitatakse Juuliku külakeskusesse lipumast, kus püsivalt lehvib Saku valla värvides mastivimpel ning pidulikel puhkudel saab heisata Eesti riigilipu.

Juuliku küla lipuväljaku rajamist toetab Kodukant konkursi Kogukondade EV100 taotlusvoor raames.

15. juunil 2018 paigaldati Juuliku küla keskusesse (Saku vald, Harjumaa) 10 meetri pikkune lipumast. Juuliku küla lipuväljak avatatakse piduliku lipuheiskamisega 19. juunil 2018. Üritus toimub Juuliku Külaselts MTÜ aastakoosoleku raames koos Juuliku külamaja avamisega. 23. juunil 2018 toimub Juuliku küla jaanipäeva tähistamine, heisatakse ühiselt Eesti riigilipp.

Algataja

MTÜ Juuliku Külaselts

MTÜ Juuliku Külaselts loodi 30.10.2007, et ühiselt leida lahendusi olmemuredele ning luua elanikele turvaline ja sõbralik elukeskkond, samas edendada ka kohalikku külaelu. Külaseltsi sihtgrupiks on Juuliku küla elanikud – Juuliku külas elab 70 peret, kokku ligi 300 elanikku, kes on kaasatud külaseltsi korraldatud tegevustesse. Külaseltsi initsiatiivil on rajatud külasisesed tolmuvaba kattega teed, mänguväljakud, üheskoos viiakse regulaarselt läbi heakorratalguid ning korraldatakse traditsiooniks saanud ühisüritusi külaelanikele – jaanipäev, jõulupidu jne, suviti mängitakse koos rannavollet jms. Koostöös Saku vallaga rajati 2018. aasta alguses külasisestele tänavatele tänavavalgustus. Külaselts on oma südameasjaks võtnud külaelanikele vaba aja veetmiseks paremate tingimuste loomise. Käsil on Juuliku külakeskuse rajamine, kuhu on juba varasemalt ehitatud lastele mänguväljak, rannavolle- ning korvpalliplatsid ning juunis 2018. aastal püstitatakse sinna varjualune ning rajatakse lipuväljak.

Kajastus pressis