Kaitseliit - Eesti maa ja mere kindel kaitsja

Meie idee on (Mere)Kaitseliidu-Eesti Veeteede Ameti omaaegsest mootorpaadist "Vikerlane" teha 3-D trükitehnoloogias kinkemudel. Väike aga vapper alus on mälestusesemeks kõigile Eesti kaitsjatele.

Tere, lp Toimkond! Soovime oma ideega juhtida tähelepanu kõigile neile, kes on Eestit kaitsnud, olgu mõtte, sule, teo või relvaga. Et Eesti vabanemise loos on märkimisväärset rolli mänginud vabatahtlikud - seda nii Vabadussõjas kui II maailmasõjas kui hiljem, 1990-ndatel , näiteks ERMi taastamise sõbrad/muinsuskaitseliikumise eestvedajad - siis soovime oma kodu kaitsmise teemat siduda just Kaitseliiduga. Viimane on sama moodi vabatahtlikkuse alusel toimiv kaitseorganisatsioon. Eelnevaga tugevalt ning otseselt sidustavalt tänu meie asukohale, soovime siduda EW-100 pidustusi meie tähtsaima elukeskkonna mõjutajaga - merega. Nii on 1936.a aastal valminud (Meri)Kaitseliidu ning Eesti Veeteede Ühine alus "Vikerlane" kõigi nende kolme teema väga hea sümbol, sidudes tervikuks Eesti sõjaeelset ja taasiseseisvumise aegu. Viimaks, "Vikerlase" mudelite (: ilusaks kingitusteks) väljaprint 3-D trükitehnoloogias aga uue, juba 21.sajandi, moodsa ning eduka Eesti tunnusmärk. Viiteks saadame Toimkonnale tutvumiseks pildid ja tekstid -
http://www.kaitseliit.ee/files/kaitseliit/img/files/Merekaitseliit.pdf ja http://www2.kirmus.ee/biblioserver/index2.php?kid=388286&year=1936&calen...
ning http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19360922.1.5 ,
ning viide ka konkreetsele "Vikerlase" pildile, mis on mudelina taastamise aluseks (: MUIS)https://www.e-varamu.ee/searchresults?query=vikerlane%2C+mootorpaat&rows... PS
Mudeli täpsete tehniliste jooniste taastamine - mis on eeltingimus 3D trükkimiseks - toimub Raudlaeva Maja MTÜ eestvedamisel koos TTÜ laevaehitusinseneridega, mis tagab lõpptulemusena kingituse väga hea detailsuse, ajastutruuduse ning vaadeldavuse.
Mudelid-kingitused on plaanitud toetuma väiksele alusele, millele jäädvustatakse laulusalm "Eesti, Eesti, ela sa!" (Enn Võrk/Martin Lipp).
Kõike head, Ilmar Tamm, Raudlaeva Maja MTÜ

Graafik on järgmine : A) 1. detsember- 22. jaanuar - kõigi jooniste lõpuleviimine ja nende täismahus väljatrükk; B) 22. jaanuar- 15. veebruar - mudel/kingituste väljatrükk jooniste alusel, vajadusel detailide korrigeerimine; C) 15.veebruar - 24. veebruar - kingituste pakkimine koos väikeste Eesti lippudega ja üleandmiseks valmistumine.

Soovime piiratud rahalist toetust insenertehniliste jooniste koostamiseks ning 3D digitükitehnoloogias mudelite-kingituste endi väljatrükkimise jaoks. Iga kingituse juurde vajame väikseid Eesti lippe.

Algataja

Raudlaeva Maja MTÜ

Oleme vahvate klassikaliste meresõidualuste sõbrad, nende taastajad, uusehitajad ja vastava (mere)hariduspõllu kündjad rannasõidu alal. Soovime, et EW-100 tähistamine tõstaks esile ka meie võimast merekultuuri, nii põnevate inimeste, ägedate trükiste, paeluvate esemete kui tulise folkoori kaudu.