Kärde küla välijõusaali rajamine

Treenimispaik on avalik, tasuta ja kõigile kättesaadav. Välijõusaal leiab kasutust pikemas perspektiivis ning annab Eesti elanikele võimaluse olla kehaliselt aktiivne ja parandada tervist.

Projekti eesmärk on motiveerida inimesi rohkem sportima ja värskes õhus viibima.
Ühendada kogukonna inimesi omavahel, et näiteks koos treenima minna ja aega veeta.

Võimaldada elanikele kodukohas treenimisvõimalus ning anda võimalus füüsilise vormi parandamiseks
ning oma tervise eest hoolitsemiseks. Külla on rajatud laste mänguväljak, kuid jõusaal annaks vabaaja
veetmise võimalusi ka vanematele.
Kärdes olev park, kuhu välijõusaal rajatakse, leiab kasutust. Suunab nooremaid elanikke aktiivsele
eluviisile ning motiveerib neid tulevikus spordiga tegelema hakkama. Saab hakata korraldama võistlusi ja
mõõduvõtmisi, mis annab sportijatele eesmärgi, mille poole püüelda. Hakatakse rohkem tähelepanu
pöörama aktiivsele liikumisele ning enda arendamisele. Mõnigi võib avastada enda jaoks uue hobi,
millega tegeleda ja millest rõõmu tunda. Külas elab juba praegu palju inimesi, kes regulaarselt spordiga
tegelevad (näiteks suusatamine, jooksmine, rattasõit) ning jõulinnak oleks hea koht, kus peale treeningut
venitama ja jõuharjutusi tegema minna. Parki paigaldatavad seadmed on praktilised ja erinevaid harjutusi
saab seal teha nii palju, kui fantaasiat jätkub.

Toetuse projektile saime Eesti Külaliikumise Kodukandilt, Kogukondade EV100 taotlusvoorust.

Toetuse projektile saime Eesti Külaliikumise Kodukandilt, Kogukondade EV100 taotlusvoorust, kuid vajan abikäsi seadmete paigaldamiseks ja hooldamiseks.

Algataja

Triinu Tõnts