Kärgula mõisa matkarada

Rajada oma kodukülla Kärgula mõisa matkaraja infotahvli, elektroonilise matkajuhi ja puhkepaigaga, mis avatakse 2018. a suvel endise Kärgula valla kodukandipäevade raames.

Kärgula küla perede pärimusringi ja MTÜ Sulbi Maarahva Seltsi koostöös soovime kingitusena EV100 puhul paigaldada praeguseks hävinud Kärgula mõisahäärberi lähistele külasüdamesse mõisasüdant ning mõisa ajalugu tutvustava infotahvli, mida täiendab elektrooniline matkajuht mõisa ja mõisakompleksi kõrvalhoonete kohta. Infotahvli juurde paigaldame piknikulaua ja pingid, koht saab toimima ka küla avaliku kooskäimispaigana (selline koht praegu puudub).

Kärgula küla asub Võrumaal, Sõmerpalu vallas ning on hetkel üks valla lasterikkamaid külasid, kuhu on asunud elama palju noori peresid. Vanu põliselanikke enam külla jäänud ei ole. Kärgula külas on olnud väljapaistev mõisakompleks, mis andis varasemalt nime tervele vallale. Pärast mõisahäärberi lagunemist 1930ndate teisel poolel on teadmine kunagisest mõisast ja vallasüdamest kohalike hulgast järk-järgult kadunud. Kärgula küla lastega pered peavad oluliseks kohaliku kultuuripärandi ning rahvatraditsioonide tundmaõppimist ning lastele edasiandmist, selleks on loodud Kärgula pärimusring (http://kargulaparimusring.weebly.com). Et koduküla ajalugu teadvustada ja tutvustada, korraldas Kärgula pärimusring 2017. a aprillis matka Kärgula mõisa radadel, huvi sündmuse vastu oli suur (Valla ajaleht sündmusest: http://www.somerpalu.ee/dokumendid/Somerpalu%20Sonumid%202017%20aprill.pdf).

Kärgula mõisa matkaraja infotahvli ja matkajuhi avamine ühendatakse 2018. a suvel toimuva endise Kärgula valla kodukandipäevaga, mille raames toimuvad traditsiooniliselt eksukrsioonid külades,

Algataja

Sulbi Maarahva Selts MTÜ

Kaasalööjad
Kasutaja Meelis Tammsalu pilt
Meelis Tammsalu