Karlova kultuurijälg 100

Projekti toetas Eesti külaliikumine Kodukant.

Valmis!
Valmis!

Karloval on oluline koht Eesti kultuuriloos. Selles linnaosas on loometööd teinud ning ka praegu tegemas märkimisväärne hulk laiema ühiskondlikus sõnumiga kirjanikke ja kunstnikke. Projektiga toome selle tõiga linnaruumis selgemalt esile, edendame piirkondliku kultuuripärandi teadvustamist kogukonnaliikmete ja kõigi huviliste hulgas ning tutvustame seda järgmisele põlvkonnale. Tähistame kümne Karlovas elanud ja tegutsenud kirjaniku/kunstniku maja, korraldame viis värske loomingu esitlusõhtut ning kingime kümnele Karlovas asuvale lasteaiale, koolile ja huvikoolile Karlova kultuuripärandit tutvustava erikujundusega lauamängu  (EV100 ja Karlova100 sümboolikaga).

Viime projekti läbi kolmel tasandil:

1) Kõigile karlovlastele ja Karlova külalistele on suunatud maju tähistavad sildid neis elanud / nende kohta kirjutanud kirjanikest.

2) Karlova lasteaedu, koole ja huvikoole kaasab EV100/Karlova100 lauamängude allprojekt, mis on mõeldud laste ja noorte huvi äratamiseks Karlova kultuuripärandi, vahetu ümbruse ja Eesti kultuurilo paralleelide vastu.

3) (Karlova) kirjandushuvilistele on suunatud kirjandus- ja kultuuriõhtud. 

Mai–detsember 2018: 5 kirjandusõhtut Karlovas 10 Karlova maja/kohta saavad kultuuri-/kirjandusloolise tähistuse 10 Karlova kooli ja lasteaeda saavad kultuuriloolise mängulise kingituse

Algataja

Karlova Selts

Karlova Selts on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on edendada Karlova linnaosa elukeskkonda, aidata säilitada miljööväärtust ja tugevdada Karlova elanike piirkondlikku identiteeti. Karlova kujutab endast käesoleva põhikirja mõttes Tartu ajaloolist linnaosa, mis piirneb: Riia tänavaga; Võru tänavaga; Sadamaraudteega ning Aleksandri ja Raua tänava piirkonna ajalooliste hoonete ja kinnistutega (välja arvatud Tehase, Tähe ja sadamaraudtee vahele jääv ala) ning jaguneb Ees-, Taga- ja All-Karlovaks.