Karstiala100

Soovime kinkida karstialale EV100 temaatilise turismimarsruudi, mis põimib omavahel looduse ja meie esivanemate ajaloo, et luua täiendavad põhjused Kuimetsa looduskaitseala külastada.

Raplamaal, Kuimetsa külas, Kuimetsa karstialas on Eesti kõige suurem karstikoobastik ning kahtlemata üks suurim ja imetlusväärseim looduslik vaatamisväärsus. Karstialal on võimalik tutvuda haruldaste stalagmiitide, nahkhiirte, avarate koobastega ning teiste nähtustega mida argipäeval ei kohta.

Karstiala100 eesmärkideks on piirkonnale tuntuse ja külastajate toomine, oma identiteedi tugevdamine ja looduslikku elukeskkonna ning rikkaliku kultuuripärandi väärtustamine. Kampaania "Karstiala100" eesmärk on kutsuda nii sise- kui väliskülastajaid tutvuma Eesti suurima karstikoobastikuga ning samal ajal väärtustama rohkem meie loodusressursse.

Soovime Kuimetsa karstialas viia ellu suured muudatused. Kavatseme korrastada Kuimetsa karstiala, luua paremad puhke- ja rekreatsioonitingimused ning soodustada loodusturismi suurenemist. Tegemist on asukohaga, mis on saanud kohalikele elanikele ja kaugemaltki tulijatele südamelähedaseks, kuid mille potentsiaal on suuresti kasutamata. Tegemist on looduskauni kohaga, kuid kus kohalikel on raske liikuda ja võõrastel keeruline orienteeruda, mistap leiame, et meeldivate lisavõimaluste loomine, mis annaks põhjuse seal rohkem viibida, oleks praktiline.

Eesmärkide täitmiseks on kavas luua EV100 temaatiline turismimarsruut, mis põimib omavahel looduse ja meie esivanemate ajaloo. Turismimarsruudi paremaks leidmiseks ning kajastamiseks loome karstiala kodulehekülje, mille sisse on koondatud kõik karstiala puudutav informatsioon. Lisaks sellele on kavas tagada karstiala heakord ning püstitada puhkeala täiskasvanutele ning mänguväljak lastele. 

Algataja

Avatud Ühiskond MTÜ