Karula Vabadussõja mälestussamba lugu

Kingitus „Karula Vabadussõja mälestussamba lugu“ tasub auvõla inimeste eest, kes jätsid oma elu Eesti Vabariigi eest Vabadussõjas.

Karula Muinsuskaitse Selts kingib Eesti Vabariigile 100. aastapäevaks raamatu „Karula Vabadussõja mälestussamba lugu“. Raamat jaguneb viieks osaks. 1) Vabadussõja mälestussamba rajamine 1936. aastal 2) Mälestussamba hävitamine 1941. aastal 3) Mälestussamba taastamine 1942. aastal ja hävitamine 1944. aastal 4) Mälestussamba taastamine 1992. aastal  5) Tänapäev
Karula inimesed tähistavad igal aastal Eesti Vabariigi aastapäeva ja võidupüha mälestussamba juures. Brošüür on väärikas viis talletada järeltulevate põlvede mällu selle olulise sümboli ja inimeste lugu. Brošüüri mahuks on planeeritud 100 lk. Brošüür kogutakse Karula Vabadussõja mälestussambaga seotud ajaloolised faktid ja mälestused, mida illustreerib väärtuslik fotomaterjal kõigist neljast perioodist. Ausammas kannab mälestust inimestest, kes jätsid oma elu kodumaa eest. Brošüüri eesmärgiks on säilitada piirkonna inimeste mälus seda olulist peatükki piirkonna ajaloos ka tulevastele põlvedele. Trükis valmib 23. juuniks 2018.

Materjali süstematiseerimine: september 2017 kuni detsember 2017 Teksti koostamine ja toimetamine: jaanuar 2018 kuni aprill 2018 Küljendus ja trükkimine: mai 2018 kuni juuni 2018 Brošüüri „Karula Vabadussõja mälestussamba lugu“ esitlus: 23.juuni 2018 kl 14.00 Lüllemäe raamatukogus

Vajame toetust EV100 kingituste ja sündmuste väiketoetuste taotlusvoorust. Oodatud on kogukonnaliikmete mälestused ja fotod seoses Karula Vabadussõja mälestussambaga.

Algataja

Karula Muinsuskaitse Selts

Karula Muinsuskaitse Selts on asutatud 10. juunil 1989.a. Registreeritud mittetulundusühinguna oktoobris 1989.a. Eesmärgiks on kultuuri järjepidevuse hoidmine, rahva ajaloomälu säilitamine ning eesti rahva ajalooliselt kujunenud väärtushinnanguile vastava inim- ja kultuurisõbraliku elukeskkonna taastamine ning säilitamine. Teeme muinsuskaitsealast selgitustööd, aitame kaasa mälestiste hooldamisele ja ennistamisele, kogume ja säilitame rahvapärimusi ning mälestusi, anname välja ajalooteemalisi trükiseid. Korraldame kokkutulekuid, muinsuskaitsepäevi ja –näitusi, mälestiste ja mälestusväärsete paikade tähistamist, ajalooliste isikute ja sündmuste mälestamist.

Märksõnad