"Kas hundil on pojad või kutsikad?"

Kingituse idee on läbida 100 noortekeskuse koostöös üle Eesti kaks RMK matkarada: Oandu-Ikla (375km) ja Peraküla-Ähijärv (820km) ning see on algatatud EV 100. sünnipäeva tähistamiseks.

Meie kingituse üldeesmärk on tutvustada noortele looduses liikumise võimalusi ja julgustada neid vaba aega rohkem looduses veetma.
Kaudne sihtrühm on erinevas vanuses lapsed ja noored erinevaist Eestimaa paigust.
Otsese sihtrühma moodustavad noortekeskused ja nende töötajad üle Eesti. Läbi noortekeskuste on hea noorteni jõuda, sest noored tulevad noortekeskusesse vabatahtlikult ning sealsed tegevused luuakse noortele noortega koos.
Meie eesmärk on käesoleva ettevõtmise raames jõuda vähemalt 100 noortekeskuseni kõikidest Eesti maakondadest. Iga noortekeskus läbib väikese osa matkarajast. Koos ühise eesmärgi nimel tegutsemine motiveerib ja väärtustab igaühe pingutust. Matkad toimuvad alati üheaegselt vähemalt kahel grupil – nad liiguvad üksteisele vastu, saavad kokku ja lõpetavad matkad ühistegevusega. Looduse paremaks mõistmiseks osalevad noored erinevates RMK õppeprogrammides.
Kingitusega tahame muuta matkamise kui ühe seikluskasvatusliku meetodi noortekeskustes ja kogukondades igapäevaselt kasutatavaks tegevuseks ning julgustada noorsootöötajaid lastega rohkem looduses liikuma.
Kingil on konkreetne tulevikumõju osalejate ühismälu kujundamisel – ka väga pika aja pärast saavad matkajad öelda, et ”Ma osalesin EV100 sünnipäeva-aasta tegevustes, ma andsin oma panuse.”

Ettevõtmine on algatatud ja välja töötatud konkreetselt Eesti Vabariigi 100 aasta sünnipäeva tähistamiseks ning on planeeritud ellu viia 2017. aastal kevadest sügiseni.
Meie projekt ei õhuta kellegi suhtes viha, vägivalda ega vaenu – vastupidi, me tegutseme ühise eesmärgi nimel ning see nõuab suurt koostööd ja häid suhteid nii lastelt ja noortelt kui ka neid ümbritsevatelt täiskasvanutelt.

Kingitust on toetanud EV100 ja KÜSK läbi laste ja noorte looduse või liikumisharjumustega seotud projektide taotlusvooru.

September 2016-aprill 2017 toetajate leidmine, kokkulepete sõlmimine Noorsootöötajate koolitamine matkaalase kompetentsuse tõstmiseks Oktoober 2016-märts 2017 ühtse visuaali kujutamiseks plakati kujundamine Matkade planeerimise ja registreerimise süsteemi loomine „Matka järjehoidja” November 2016 kingituse tutvustame Eesti Matkaliidu matkajuhtide aastakoosolekul Veebruar-aprill 2017 Ettevalmistus ja korralduslikud tegevused Projektimeeskonna kohtumine Piirkondlikud koordinaatorid kohtuvad piirkonna noorsootöötajatega Matkagruppide matkamarsruudi ja ajakava koostamine Mai 2017 Projektimeeskonna kohtumine Kingitus Eesti Vabariigile – põhitegevuste algus Avalikkuse teavitamine tegevuste algusest (kohalikud ajalehed, sotsiaalmeedia, üleriigiline meedia) 100 noortekeskust teevad ühel ja samal päeval matka kodukandis, nn kontrollmatk Juuni-oktoober 2017 Matkaradade läbimine etappide kaupa Osalemine loodusõppeprogrammides Matkade registreerimine Eesti Matkaliidu andmebaasis Juuli-august 2017 Vahekokkuvõte. Toimub neli suuremat piirkondlikku matkagruppide kohtumist • Simisalu loodusmajas Aegviidu lähedal – 40 osalejat • Mäe Loodusmajas Värska lähedal – 20 osalejat • Karula rahvuspargi RMK majutushoones Ähijärve juures – 30 osalejat • Mändjala loodusmajas Saaremaal – 20 osalejat November 2017 Kokkuvõtete tegemine Avalikkuse teavitamine projekti tulemustest

Toitlustus, transport, koolitajad ja loodusprogrammid, matkavarustus

Algataja

EANK

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) on üleriigiline eestkosteorganisatsioon, mis ühendab Eestis asuvaid noortekeskusi. Meie eesmärk on hoida Eesti avatud noortekeskuste võrgustikku ja toetada liikmete tegevust.

 
Kaasalööjad
Kasutaja Elva Avatud Noortekeskus pilt
Elva Avatud Noortekeskus
Kasutaja Abja Noortekeskus pilt
Abja Noortekeskus
Kasutaja Meelis Maidla pilt
Meelis Maidla
Kasutaja Piret Värnomasing pilt
Piret Värnomasing
Kasutaja GO Reisiajakiri pilt
GO Reisiajakiri
Kasutaja ROMET PAZUHANITŠ pilt
ROMET PAZUHANITŠ
Kasutaja Lasva valla noortekeskus pilt
Lasva valla noortekeskus
Kasutaja Kati Orgmets pilt
Kati Orgmets
Kasutaja Heli Juhkamsoo pilt
Heli Juhkamsoo
Kasutaja Tiina Tart pilt
Tiina Tart
Kasutaja Voka Avatud Noortekeskus pilt
Voka Avatud Noortekeskus
Kasutaja Marge Loo pilt
Marge Loo
Kasutaja Keila Noortekeskus pilt
Keila Noortekeskus
Kasutaja Mähe Vaba Aja Keskus pilt
Mähe Vaba Aja Keskus
Kasutaja Kose Vaba Aja Keskus pilt
Kose Vaba Aja Keskus
Kasutaja Kristiine noortekeskus pilt
Kristiine noortekeskus
Kasutaja Uhtna Noortekeskus pilt
Uhtna Noortekeskus
Kasutaja Lääne-Saare ANK pilt
Lääne-Saare ANK
Kasutaja Ääsmäe Noortekeskus pilt
Ääsmäe Noortekeskus
Kasutaja Ahja Noortekeskus pilt
Ahja Noortekeskus
Kasutaja Saue Noortekeskus pilt
Saue Noortekeskus
Partnerettevõtted
Kasutaja MTÜ Õnnemaa pilt
MTÜ Õnnemaa
Kasutaja MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus pilt
MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus
Kasutaja Suure-Jaani Noortekeskus pilt
Suure-Jaani Noortekeskus
Kasutaja Emmaste Vaba Aja Keskus (Emmaste Avatud Noortekeskus) pilt
Emmaste Vaba Aja Keskus (Emmaste Avatud Noortekeskus)
Kasutaja MTÜ Pärnu Vabakooli Seltsi Pärnu Noorte Vabaajakesus pilt
MTÜ Pärnu Vabakooli Seltsi Pärnu Noorte Vabaajakesus
Kasutaja Kilingi-Nõmme Vabaajakeskus pilt
Kilingi-Nõmme Vabaajakeskus
Kasutaja Lasva valla noortekeskus pilt
Lasva valla noortekeskus
Kasutaja Lille Maja noortekeskus pilt
Lille Maja noortekeskus
Kasutaja Sakala Keskus/Viljandi Avatud Noortetuba (VANT) pilt
Sakala Keskus/Viljandi Avatud Noortetuba (VANT)
Kasutaja Sõmeru Vallavalitsus, Sõmeru Noortekeskus pilt
Sõmeru Vallavalitsus, Sõmeru Noortekeskus
Kasutaja MTÜ Tõusvad Tähed/Rannu Pere- ja Noortekeskus pilt
MTÜ Tõusvad Tähed/Rannu Pere- ja Noortekeskus
Kasutaja Mustamäe Kultuurikeskus Kaja/Mustamäe Avatud Noortekeskus pilt
Mustamäe Kultuurikeskus Kaja/Mustamäe Avatud Noortekeskus
Kasutaja Nõmme Vaba Aja Keskus Pääsküla noortekeskus pilt
Nõmme Vaba Aja Keskus Pääsküla noortekeskus
Kasutaja Kesklinna Vaba Aja Keskus, Kesklinna noortekeskus pilt
Kesklinna Vaba Aja Keskus, Kesklinna noortekeskus
Kasutaja Põhja-Tallinna Noortekeskus pilt
Põhja-Tallinna Noortekeskus
Kasutaja Aknakate OÜ pilt
Aknakate OÜ