Kastre keksib

Loome kingitusena EV100 puhul 10 kümneruudulist keksukasti vastsündinud Kastre vallas, üks igas suuremas külas.

Usume, et rõõmsad lapsed on väärikas kink meie kodumaale suure sünnipäeva puhul. Selleks loome kingitusena 10 keksukasti vastsündinud Kastre vallas, üks igas suuremas külas. Igas külas toimub ka laste EV100 sünnipäevapidu koos kasti avamisega. Enne keksutama hakkamist kirjutavad külalapsed keksukasti võiduruudele, ruudule nr 10, oma sünnipäevasoovi. Keksukasti lähedal on infotahvel/tahvel, mis kirjeldab, et kaste on vallas kokku 10 ja see on kingitus Eesti Vabariigile. Infotahvli pöördel on tahvel kriitidega joonistamiseks.
Haldusreformi järgselt ühinevad praegune Mäksa, Võnnu ja Haaslava vald Kastre vallaks. EV100 sünnipäeva kingituseks võiks olla rõõm sellele uue ja ühte sammu astuva maaomavalitsuse laste silmades. Selleks kavandame paigaldada valla kümnesse suuremasse külla laste keksukastid. Kõik keksukastid on ühesugused, et rõhutada ühtekuuluvust ja ühtsust, kuid iga küla lapsed saavad kasti nr 10, võidukasti, kirjutada oma õnnesoovi Eesti Vabariigile. Iga keksukasti valmimisel tähistatakse keksukasti avamist väikese sünnipäevapeoga kuhu on kutsutud külalisi (nt Pipi, Lotte, Mary Poppins jne), kes aitavad sünnipäeva pidada ja tegevusi läbi viia.
Kingitus ise on suunatud eeskätt piirkonna tänaste laste (koolieelikutest esimese kooliastmeni) lapsepõlve rõõmu toomisele. Peale selle, et lastele meeldib keksida/keksu mängida, on sünnipäevakingitus ka suur koostööprojekt, kus võrdsete partneritena osalevad lapsed ja nende vanemad, mittetulundusühingud, korteriühistud, kohalikud ettevõtjad ja omavalitsus.
Ettevõtjatest on kaasatud eeskätt Ardlapalu Liivakarjäär praegusest Haaslava vallast, AS Columbia-Kivi Mäksa vallast, et panustada projekti oma toodanguga, samuti piirkonna ehitusettevõtjad keksukastide paigaldajatena. Projekti koostöö seisneb selles, et iga külakogukod otsustab kuhu kast rajada. Seega on projektipartneriteks kümme maaomanikku, praegused omavalitsused.

Algataja

MTÜ Külaselts Kawershof

Meie eesmärk on otsida ja leida Kaagvere külale paremaid arenguvõimalusi; arendada vabatahtlikkuse ideed; olla osaline küla maine kujundamisel; parendada küla elanikkonna elukeskkonda; toetada külaelanike ühtekuuluvustunde tekkimist mitmekesiste ühisürituste kaudu; avardada laste vabaajaveetmise võimalusi; elavdada kogu piirkonna kultuurielu, avardada silmaringi, täiendada teadmisi, organiseerida koolitusi; aktiviseerida ühiskondlikust elust kõrvalejäänud inimesi; edendada koostööd kodukandis tegutsevate seltsidega; viia läbi lõbustus ja vaba aja tegevusi. Viimastel aastatel on eesmärkide saavutamiseks tehtud usinasti projektitööd. Külla on juurde loodud mitmeid vaba aja veetmise võimalusi eeskätt aktiivset elulaadi hindavatele ja väikeste lastega külaelanikele. Oma tegemisi ja piirkonna uudiseid kajastame FB Kaagvere Kuulutaja ja oma kodulehe kaudu: https://www.facebook.com/groups/395360853832731/ https://kadisaarso.wixsite.com/kawershof

Kajastus pressis
Kastre keksib 10x10