Kaunis Eesti venekeelset luulet inspireerimas

Maastiku luulefestival ja festival „Baltikumi ring“ on venekeelsed sündmused, mis mitmekesistavad UNESCO kirjanduslinna Tartu kava. 2018 pühendame mõlemad EV100-le.

Rahvusvaheline maastiku luulefestival ja kirjandusfestival „Baltikumi ring“ on venekeelsed sündmused, mis mitmekesistavad Tartu kui UNESCO kirjanduslinna tegevuskava ning toovad Eestisse ja Tartusse luuletajaid erinevatest linnadest ja riikidest.
„Baltikumi ring“ toimub märtsis emakeele ja poeesia päeva tähistamiseks. Sinna kutsume kirjanikke Lätist, Leedust, Soomest, Kaliningradist, Saksamaalt jts Läänemere riikidest, kus vene keeles kirjutaja on vähemusrahva esindaja. Olles vene keele perifeerias ning lõimimise protsessis elukohakultuuri, on nad omalaadsed ja vene kultuuriruumis vähem tuntud. Nende loomingus on suur koht tõlkimisel. Soovime soodustada nende loomingu levimist väljaspoole Eestit.

Maastiku luulefestival toimub augustis ning 2018 aastal soovime alustada Eesti pealinnas Tallinnas. Kodulinnaks jääb Tartu, teel Tartusse oleks tore tutvustada osalejatele looduse vaatamisväärtusi ning pakkuda neile inspiratsiooni jädvustada oma loomingus Eesti loodust. Just Eesti looduskohad motiveerivad välismaa külalisi meie riiki kõige rohkem külastama. Mõned tegevused kavandame Rakveres. 

Loodame toetada vene luuletajate värsside tõlkimist eesti keelde, seepärast on sel festivalil teretulnud ka eesti kirjanikud. Mõlemad festivalid toetavad eesti ja Eesti vene kultuuri levimist laia maailma ning ka vastupidist protsessi.

Ühendasime need kaks sündmust nimetuse „Tartu kirjandusristmikud“ alla ning 2018. a pühendame mõlemad Eesti 100. sünnipäevale. Seepärast toome kavasse loengud Eesti kirjandusajaloost ja tutvustame külalistele üha rohkem eesti rahva muuseumi, kirjandusmuuseumi jpt huvitavaid kohti.

Festivalide esialgsed kavad Baktikumi ring Eelüritused 14–15.03 Kontsert või etenduse külastamine Reede, 16.03.2018 12–15.00 Tartu gümnaasiumis konkurss „Kaasaegne luule“; välismaalt osalejad moodustavad žürii 15.30–17.00 Tartu Kirjandusseltsi ja kirjandusmuuseumi külastus 18–19.30 Eesti ja Soome (4 inimest) kirjandusmuuseumi saalis Laupäev, 17.03.2018 10–11.30 Tartu linnaekskursioon „Baltikumi aktsent“ – eesti rahva muuseum 13.00–14.00 Eesti, Norra ja Rootsi (4 inimest) 14.00–15.00 Leedu ja Läti (4 inimest) 15.00–16.30 lõunapaus ja ekskursioon 16.30–17.30 Poola ning Kaliningrad ja Sankt-Peterburg (4 inimest) 20.30 ühine viibimine džässiklubis Pühapäev, 20.03.2018 12.00–13.30 Eesti, Saksamaa ja Taani (8 inimest) 14.00–15.30 Läänemere maade poeesia ajaloo teemalised loengud 16.00 ühine lõuna Festivali lõpetamine Maastiku luulefestival Reede, 17.08.2018 9.30 – väljasõit Tallinnast 10.00–12.00 peatus Põltsamaal või mujal. Lugemised Lõuna ja majutus Tartus alates 14.30 18.00–21.00 suur esinemisõhtu H. Elleri nim muusikakooli Tubina saalis Registreerunud autorid lugemistele Eestist ja välismaalt Laupäev, 18.08.2018 10.00–12.00 Tartu linnaekskursioon, lugemised südalinnas 12.00–13.30 loengud ja diskussioon linnaraamatukogus Kas kirjandus kasvab juurde provintsi abil? Müstifikatsioonid kirjanduses: milleks maskid? 14.30 väljasõit Räpinasse 15.30–20.00 tutvumine vaatamisväärsustega, loeng, ümarlaud, lugemised Pühapäev, 19.08.2018 12.00–14.00 linna raamatukogus ümarlaud „Poeet ja tõlk“ 15.30–18.00 eesti rahva muuseumi külastamine, ekskursioon. Jalutuskäik Raadil, lugemised 20.00 lõpuüritus TSKAs, tänukirjade ja meenete üleandmine Esmaspäev, 21.08.2018 14.00–16.00 TÜ muuseumide ja ülikooli külastamine. Vaba aeg

Algataja

Tartu Sotsiaalkapitali Arengukeskus

TSKA missiooniks on:  venekeelt kõneleva elanike rolli suurendamine ühiskondlikus, majanduslikus, sotsiaalses ja kultuurilises tegevuses;  venekeelt kõneleva elanike liikumiste institutsionaliseerumine, kogukonna, seltside, klubide jms tegevuste toetus;  venekeelt kõneleva elanike abi osutamine uue sotsiaal-majandusliku reaalsusega adapteerumaks, sh võrdväärse partneri rolli omandamisel;  solidaarse, aktiivse ja terve eluviisi, osalust kõikide linna ja riigi elusfäärides toetamine ja levitamine venekeelt kõneleva kogukonnas;  äri- ja intellektuaalse eliidi kujundamine läbi äri- ning ühiskonna-poliitilises tegevuses ja kultuurses elus edukalt osalejate inimeste ühinemise, kel on aktiivne ja positiivne eluhoiak;  võrdväärsete suhete kujunemist ning nende täienduvust, koostöö ja kooshoolivuse toetus;  kõikide aktiivsete inimeste, vaatamata vanusele, etnilise päritolule ja soole kogukonna ja linna ellu kaasamine.