Keelu alla! Balti raamat 1918–1940

Rändnäitus heidab esimest korda pilgu kirjastamistegevuse eri tahkudele Baltimaades kahe maailmasõja vahel ja annab ainulaadse võimaluse avastada ajastu kirjastamise aregusuundi.

Kogupereüritus
EST ENG

"Keelu alla!" võimaldab tutvuda kolme Balti riigi kirjastustegevuse ja raamatutoodanguga esimese omariikluse perioodil 1918–1940. Ehkki tollane iseseisvusaeg jäi lühikeseks, tegi kirjastamine kõigis neid läbi märkimisväärse tõusu, mida kinnitab 1920.–1930. aastate raamatutoodangu seninägematu maht ja kvaliteet. Kirjastused ja mitmesugused asutused, organisatsioonid ning seltsid andsid välja mitmekesise sisuga üllitisi, milles olulisel kohal on teaduse ja kultuuri kõrget taset ning kirjastuste võimekust demonstreerivad raamatud (entsüklopeediad, teaduslikud sarjad, maailmakirjanduse sarjad jne). Kirjastamisega tegelesid ka Balti riikides elanud rahvusvähemused. 

Seda rikkalikku raamatutoodangut vahendatakse näitusel igast riigist valitud 50 raamatuga, mis on jagatud  rubriikidesse: originaalne ilukirjandus, tõlkeilukirjandus, lastekirjandus, teaduskirjandus, populaarteaduslikud raamatud, õpperaamatud, teatmekirjandus, ametkondade väljaanded, kultuuriväljaanded ja vähemusrahvaste väljaanded. 

Lisaks raamatutele eksponeeritakse kirjastamise ja raamatumüügiga seotud artefakte – kirjastuste kirjavahetust autoritega, aruandeid, reklaammaterjale, fotosid jms.

Näituse on korraldanud Eesti, Läti, Leedu Rahvusraamatukogu koostöös Tallinna ja Vilniuse Ülikooliga.

Korraldaja

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu on Eesti info-, teadus-, arendus- ja kultuuriasutus. Ajalooliselt on Eesti Rahvusraamatukogu eri nimede all ja eri funktsioonides tegutsenud alates 1918. aastast.