Kihnu Metsamaa pärimustalu

Avame külastajatele kihnu kultuuri tutvustava ja osalema kutsuva Metsamaa pärimustalu.

Kihnus, Rootsikülas asub tüüpiline 20.sajandi talukompleks Metsamaa, mis on amortiseerunud. Teeme selle Eesti sünnipäevaks korda, et seal saaksid toimuda ja jätkuda pilli-, kunsti-, käsitöö- ja pärimuslaagrid, suveülikoolid, teatrietendused, külapeod, kontserdid ja näitused, tegutseks kohvik, käsitöötoad ja klubi, kuhu on aastaringselt oodatud külastajad.
SA Kihnu Kultuuriruum soetas Metsamaa talu 2008. aastal ning sellest ajast kuni siiani oleme näinud hirmsat moodi vaeva, et hoonetekompleks rekonstrueerida ning tänapäevastele nõuetele vastavaks muuta. Siiski, oleme eesmärgile üpris lähedale jõudmas ja soovime selle vabaõhumuuseumilaadse talukompleksi külastajatele avada just Eesti sünnipäeva kingitusena 2018. aastal. Selleks ajaks on meie projekt kestnud 10. aastat, Kihnu kultuuriruum on olnud UNESCO pärimuskultuuri meistriteoste nimekirjas 15 aastat ja kihnu kultuur olnud Eestile kaunistuseks kindlasti 100. aastat, vähemasti niikaua kui on olemas olnud Eesti riik oma keele ja kultuuri hoidjana.

Oktoobris 2016 alustame Metsamaa abihoone ehitust, hoone peaks valmima aprillis 2017. Veebruaris 2017 alustame peahoone rekonstrueerimist, I korrus peaks valmima mais 2017, kogu hoonetekompleks lõplikult veebruaris 2018.

1. Rahaline toetus ehituste omafinateeringu katmiseks; 2. vabatahtlike abi talgu- ja heakorratöödel ning toetavate ürituste läbiviimisel.

Algataja

SA Kihnu Kultuuriruum

Märksõnad