Kingime Eestile atesteeritud otsingukoeri!

24.03.2018 toimub IPO-R RH-FL ehk metsaeksam otsingukoertele.

Igal aastal käivad inimesed metsas seenel ja marjul, kuid kahjuks vahel kaotavad kodutee. Otsingukoer on efektiivne abiline aitamaks leida elavat inimest maastikult. Otsingukoera koolitamine on pikk ja raske töö. Oma õpitud oskuseid peab otsingukoer ja koerajuht tõestama eksamil.
Eksam koosneb otsingutööst ning kuulekuse/osavuse poolest, mõlemad osad peab läbima vähemalt 70% ulatuses.
Nimetatud katsed toimuvad rahvusvahelise päästekoerte eksamieeskirja IPO-R järgi, mis on välja töötatud IRO (Rahvusvahelise Päästekoerte Organisatsiooni) ja FCI (Rahvusvahelise Künoloogilise Föderatsiooni) poolt ning mille järgi testitakse päästekoeri kogu maailmas. Eksam on registreeritud Eesti Kennelliidu ametlikus eksamikalendris, eksami korraldajaks on Eesti Otsingukoerte Klubi.
Kuna tegemist on kingitusega Eestile, siis eksam on kõigile soovijatele tasuta!
Lisainformatsiooni leiab meie kodulehelt www.otsingukoerad.ee
Lisaküsimused Monika Rusing 521 0320 või monika.rusing@gmail.com

Registreerimine kuni 12.03.2018 Ürituse kestvus orienteeruvalt 10:00-16:00, kuid täpne ajakava avaldatakse Eesti Otsingukoerte Kodulehel (www.otsingukoerad.ee ) 1 nädal varem.

Algataja

Eesti Otsingukoerte Klubi

Eesti Otsingukoerte Klubi (EOKK) tegutseb pääste- ja otsingukoerte koolitamisest huvitatud koerajuhtide vabaühendusena. Meie liikmed koolitavad oma koeri elus inimese otsinguks ning suudavad abistada otsingutel metsas, maastikel ja varingutes. Meie missiooniks on abistada spetsiaalse väljaõppe läbinud otsingukoertega riiklikke struktuure pääste-ja otsingutöödel. EOKK loodi Vabatahtliku Reservpäästerühma koerajuhtide poolt iseseisvalt tegutseva mittetulundusühinguna 30.juulil 2010 eesmärgiga ühendada vabatahtlikke koerajuhte, kelle tõsiseks huviks ja väljakutseks on neile kuuluvate koerte koolitamine otsingukoerteks ning koertega otsingutöödel osalemine. Otsingutel kasutatavate koerte koolituse ja väljaõppe taset tõendavad vastaval päästeerialal sooritatud eksamid ning samuti on meie koerajuhid läbinud vabatahtliku päästja koolitused ning neile on väljastatud vabatahtliku päästja tunnistused. Eesmärkide saavutamiseks oleme loonud otsingukoerte koolitamiseks ja testimiseks vajaliku tugistruktuuri. Selleks oleme liitunud ülemaailmse katusorganisatsiooni Rahvusvahelise Päästekoerte Organisatsiooniga IRO ning tegutseme IRO täisliikmena. Samuti oleme Eesti Kennelliidu EKL liikmesorganisatsioon. IRO ja EKL-i koostööpartnerina korraldame Eestis päästekoerte võistluseid ja eksameid, seminare, koolituspäevi ja muid üritusi. EOKK liikmeskonna moodustab 30 liiget, klubi tegevust koordineerib 3-liikmeline juhatus. Klubi ürituste korraldamise, raamatupidamise ja kodulehe haldamisega tegelevad klubi liikmed vabatahtliku töö korras.