Kingime Eestile sajandaks sünnipäevaks oma küla näitemängu!

Lääniste küla kingitus EV 100. sünnipäeva puhul on meie küla näitemäng.

15.01.2016 toimus Lääniste külaseltsi koosolek, kus muude oluliste asjade seas arutati ka seda, et paljud, eelkõige vanemaealised inimesed, ootavad väga järgmist Lääniste külapäeva. Arutati, et selle võiks korraldad 2018. aasta suvel, sest siis on ka Eesti Vabariigi 100 aasta sünnipäev. On oluline, et meil oleks midagi head pakkuda, kui oma rahva selleks puhuks kokku kutsume. Üks mõte on legendaarse Lääniste külasepa, Kaera-Jaani, loo taaselustamine. Kaera-Jaaniks kutsuti Lääniste küla seppa Jaan Matsoni, õnnetut meest, kes ühe rumala tembu tõttu pilkelaulu sisse sattus. See laul oli kohakiku kogukonna improvisatsioon Kaera-Jaani noorusaegse vallatuse teemadel, mis mõnedes versioonides ka üsna äärmuslikult riivatult ja pilkavalt kõlas. Võib öelda, et vaene Kaera-Jaan oli omal ajal avaliku kiusamise ja vaimse vägivalla ohver. Tänaseks päevaks on laulu sõnad oluliselt lühemad ja algses sisust on väga vähe järel. Nii, et pelgalt sõnu kuulates ei saagi aru millest see laul tegelikult räägib. Meie on mõte võtta see lugu uuesti ette. Praeguse seisuga ei ole meil Läänistes teada sellist hulka lauluinimesi, et kohalik külakoor kokku kutsuda. Kuid Lääniste külas elab suur osa mõned aastat tagasi aktiivselt tegutsenud Võnnu rahvateatri trupi liikmetest, kes hea meelega lööksid jälle kaasa harrastusteatri lavastuses. Lisaks saaksime vajadusel kaasata teisigi inimesi oma ja naaberküladest.
Kindlasti peaks see lavastus inimesi kaasa haarama, olema midagi erilist ja kajastama meie oma küla lugu. Tahame siduda ka kaasaegsemaid külaelu seikasid vana legendiga ning muuta see ka tänapäeval huvipakkuvaks. Tundub, et ka Kaera-Jaani loo põimimine teiste meie inimeste poolt jutustatud külalugudega on õige viis seda teha, sest ka algsed pilkelaulu tekstid sündisid ju kogukondliku ühisloominguna.

Algataja

MTÜ Lääniste Külaselts

MTÜ Lääniste Külaseltsi tegevuse põhieesmärk on mitmekülgne külaelu arendamine ja kogukondliku koostöö soodustamine meie oma külas. Sellel eesmärgil…: 1 …korraldame avalikke arutelusid leidmaks uusi ideid ja võimalusi elu edendamiseks Lääniste külas. Viime läbi regulaarseid, vähemalt üks kord aastas toimuvaid, külakoosolekuid kogukonna jaoks oluliste teemade selgitamiseks. Lääniste külal on olemas Fascebook’i suhtlusgrupp, mis võimaldab kogukonda ja külaelu puudutavaid ideid ja ettepanekuid ka virtuaalkeskkonnas arutada; 2 … kajastame olulisemaid sündmusi Lääniste küla ajaveebis (http://laaniste.blogspot.com/); 3 …hoiame korras ja arendame Lääniste Linnamäe kinnistul asuvat külaplatsi ja külakeskust; 4 …korraldame avalikke ühisüritusi (külatalgud, jaanipidu, külapäev, külasimmanid, kontserdid jne.) Lääniste külas;

Kaasalööjad
Kasutaja Aavo Murutalu pilt
Aavo Murutalu