Kingime neljanädalase õpilasvahetuse 100 Eesti noorele

Soovime üheskoos võimaldada Eesti Vabariigi juubeli tähistamise perioodil 100 noorele osalemist 4nädalases Eesti-siseses õpilasvahetuses.

Vanasõna ütleb: enne kui lähed Pariisi, käi ära Nuustakul. Pisikesed saared, kaunis emakeel, huvitavad murded, maaliline loodus - seda kõike lihtsalt peab avastama, et mõista, kui mitmekesisel maal me tegelikult elame!
Seitse aastat tagasi algatatud projekti eesmärk on korraldada õpilasvahetusi, et noored saaksid avastada oma kodumaad, parandada suhtlemisoskust, saada iseseisvust, avardada silmaringi ning saada uusi ideid. Õpilasvahetuses on aastate jooksul osalenud ligi 600 noort ning programmiga liitunud 150 kooli!
VeniVidiVici õpilasvahetuses osalemine on hea võimalus tutvuda ka teiskeelse kultuuriruumiga, õppida eesti ning vene õppekeelega koolides. Et pakkuda noortele võimalust keeleõppeks reaalses keelekeskkonnas ning luua pikemaajalisi kontakte, alustas 2017.a VeniVidiVici ühe- ja kahenädalaste õpilasvahetuste kõrval ka neljanädalaste vahetuste korraldamist. Nii on näiteks vene õppekeelega koolis õppival noorel võimalus asuda õppima kuuks eesti õppekeelega kooli ja vastupidi - eesti noor saab võimaluse õppida vene õppekeelega koolis!
Selleks, et vahetus annaks noorele võimalikult eheda kogemuse, toimub vahetusõpilase majutamine vahetusperioodi jooksul perekondades. Lisaks on vahetusõpilastel, kes õpivad neli nädalat teise õppekeelega koolis, taotleda 200 euro suurust stipendiumi, mis katab vahetusperioodil tehtavad kulutused.
Õpilasvahetuse suurim mure on vahetusperede leidmine - toeta tänuväärset algatust ning võimaldame Eesti Vabariigi juubeli tähistamise perioodil 100 noorel osaleda neljanädalases õpilasvahetuses!
Vahetusõpilaste majutajaks ootab VeniVidiVici perekondi, kes soovivad anda omapoolse panuse algatusse, leida uusi kontakte ja võimaldada teise emakeelega noorel saada kauaks ajaks meeldejääv ja kasulik kogemus!
Kuidas osaleda?
Õpilasvahetuses osalemise või majutamise soovi korral kirjuta meile vvvopilasvahetus@gmail.com või uuri lisa: http://vvvopilasvahetus.ee

Korraldame Eesti Vabariigi juubeli tähistamise perioodil 100 noorele meeldejääva neljanädalase õpilasvahetuse teises Eestimaa koolis ning leiame 100 õpilasele vahvad majutavad perekonnad!

Vajame majutavaid perekondi üle Eesti, et võimaldada juubeli tähistamise perioodil 100 noorel osaleda neljanädalases õpilasvahetuses! Täpsem info: http://vvvopilasvahetus.ee

Algataja

MTÜ VeniVidiVici

Vanasõna ütleb: „Enne kui lähed Pariisi, käi ära Nuustakul!“. VeniVidiVici korraldab Eesti-siseseid õpilasvahetusi 7.-12.klasside õpilastele. Lisainfo: http://vvvopilasvahetus.ee/

 
Kaasalööjad
Kasutaja Kirsika Kõiv pilt
Kirsika Kõiv