Kogu Me Lugu

Kogu Me Lugu on algatus koguda, uurida ja jagada Eesti perede lugusid, et neid jagada tulevaste põlvede ning kogu maailmaga.

Igaühel meist on oma lugu ja oma roll teiste lugudes. Kõik me oleme kellegi lapsed ja mingi piirkonna elanikud, kõik me pärime oma kultuuri, kodukoha ja perekonna pärandi. Eesti lugu, kogu me lugu, moodustub erinevate Eesti inimeste lugudest. Need lood ei edasta minevikust täielikku pilti, vaid annavad seda edasi läbi rääkija objektiivi, mis võib olla vägagi erinev meie enda omast. Neid lugusid kuulates kogeme maailma teistsugusel, vahest harjumatul viisil. Pealtnäha olemegi erinevad, kordumatud. See, mis aga peitub igas inimeses sügaval sisimas, on meil ühine. Meie kogume Eestimaal elanud, siin elavate või siit pärit inimeste elulugusid, nii õnnelikke kui ka traagilisi ning sellega seotud materjale.
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kingime Eestile põhjaliku mälestuslugude keskkonna internetis: www.kogumelugu.ee
Jälgi uudiseid Facebookis: www.facebook.com/KoguMeLugu

25. märts 2016 – valmib Kogu Me Lugu veebiplatvormi piloot, kus on esindatud olemasolevad lood ja materjalid: www.kogumelugu.ee 1. jaanuar 2016 – 1. jaanuar 2018 – perelugude jooksev kogumine ja vormistamine videointervjuudena, veebiplatvormi täiendav arendus ning materjalide lisamine, õppemeetodite arendamine ja integreerimine platvormiga, jooksev teavitustöö ja üleskutsed koguda ja jagada lugusid. 1. jaanuar 2018 – 31. detsember 2018 – platvormi esitlemine Eesti Vabariigi juubeliaastal, sh vabariigi aastapäevaga seonduv pidulik esitlemine ning juubeliaastaga seonduv kogumis- ja teavitustegevus.

- vabatahtlikud veebiportaali toimetajad; - elulood ja täiendavad materjalid; - lugude rääkijate kontaktid; - rahaline toetus administreerimiskulude katmiseks.

Algataja

Kogu Me Lugu

Kogu Me Lugu on algatus koguda, uurida ja jagada Eesti perede lugusid. Täpsemalt kogume Nõukogude ja/või Saksa okupatsiooni ajal Eestis elanud, nimetatud võimude eest Eestist põgenenud või nende tegevuse tulemusena Eestisse sattunud inimeste mälestusi. Mälestused talletatakse videotena, mida kasutatakse õppematerjalide arendamisel, õppe- ja uurimistöös, mälestamispäevadel, näitustel ja muuseumides nii Eestis kui mujal maailmas. Algatus taotleb avatud suhtlust, mõistmist ja lepitust vastuolulistest ajalooteemadest rääkimisel ning elavdada inimeste seas huvi nii oma pere ja kodukandi kui Eesti ajaloo vastu. Lisaks ühendab Kogu Me Lugu Eesti mälestuste kogumise ning mäletatava ajastu uurimisega tegelevaid organisatsioone. Ühenduse eesmärgiks on kooskõlastatult talletada, üldistada ja levitada Eesti inimeste mälestusi, elulugusid ja teisi sellega seotud materjale. Algatuse käivitas Sihtasutus Unitas 14. juunil 2013. Lisainfo: www.kogumelugu.ee

Kaasalööjad
Kasutaja Jaan Sudak pilt
Jaan Sudak
Kasutaja Ester Ko pilt
Ester Ko
Kasutaja Henri Laupmaa pilt
Henri Laupmaa
Partnerettevõtted
Kasutaja MTÜ Eesti Fotopärand pilt
MTÜ Eesti Fotopärand