Kogukondade EV100 taotlusvoorKestev

Eesti Külaliikumine Kodukant võimestab taotlusvooru kaudu maa- ja linnakogukondade algatusi, mis on väärilised kingitused Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks! Konkursil osalemise tähtaeg on 12. märts.

Foto:Pexels

Taotlusvoor on ellu kutsutud spetsiaalselt EV100 juubeliaasta pidustusteks – projektis peab kindlasti olema EV100-ga seotud osa, tavavormi ja –sisuga kordusettevõtmisi ei toetata.

Oluline on, et käivitatav algatus ning sellega loodud püsiv väärtus ja selle mõju kestaks edasi ka peale Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva aastat.

Toetatakse maa- ja linnakogukonnapõhiseid algatusi, tegevusi, investeeringuid, mis on kogukonna eri vanuse ja tegevusalaga liikmeid ühendavad ning kaasavad maksimaalselt kohalikku kogukonda korraldusprotsessi ja läbiviimisse. Oodatud on projektid, mis väärtustavad paikkonna eripära või traditsioone või on seotud selle paiga elu- või looduskeskkonnaga või mis väärtustavad paiga minevikku, olevikku ja tulevikku. Võimalusi väärilise kingituse tegemiseks on palju!

TAOTLUSVOORU EESMÄRGID

Toetatakse projekte, mis on oma eesmärgiks seadnud:

  1. Kogukonna ühtsustunde tõstmise (näiteks tõstavad seltside, külade, ühingute jt kogukonnana toimimise võimekust);
  2. Elutervema ja vaimsema keskkonna loomise (näiteks kutsuvad rohkem õues liikuma, peredega koos aega veetma, suurendavad põlvkondade vahelist sidusust, pärandavad traditsioone ja loovad uusi, sh on suunatud väärtustele);
  3. Füüsilise elukeskkonna rikastamise: loovad püsivaid väärtusi tuleviku heaks (näiteks aitavad luua linnapilti, külasid ja asulaid rõõmsamaks, atraktiivsemaks; on seotud ajaloolise ja kultuurilise mälu säilitamisega, parendavad elukeskkonda).

TAOTLUSVOORU TINGIMUSED

Toetuse taotlemine toimub elektroonselt ajavahemikul 1. märts 2018 – 12. märts 2018 kell 23.59 (kaasa arvatud).

Taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatud toetuse taotlus tuleb esitada e-postile ev100@kodukant.ee.

Taotlusi saavad esitada Eestis registreeritud avalikes huvides tegutsevad eraõiguslikud mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis on enne 01.01.2018 kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ja on nähtavad e-äriregistris.

Loe lähemalt tingimustest SIIT

 

Kõik konkursid