Kogukondlik linnaaiandus Lasnamäel

Aktiivseid lasnamäelasi koondav ühendus MTÜ Lasnaidee kingib EV 100 raames Eesti riigile Laagna kogukonnaaia, mis toob kokku kohaliku elanikkonna, soodustab koostööd ja kogukonna teket.

2018. aasta kevadest paneme koostöös piirkondlike haridus- ja kultuuriasutustega ning kohalike elanikega aluse esimesele omalaadsele Tallinna ja Lasnamäe kogukondlikkule aiale. Laagna asumis, Võru 11 hoovis loome uue ja kõigile huvilistele avatud tegevus- ja kohtumiskoha , kus saab kogukonnana istutada erinevaid puu- ja juurvilju ning arutleda rohelise eluviisi ja kogukondlike tegevuste üle. Linnaianduse kaudu on meie eesmärgiks anda igale asjast huvitatule võimalus panustada koostööalgatusse, kogukonnaaktiivsusesse ning ühise linnaaianduse arengusse.

Laagna kogukonnaaia algatusele andis tõuke 9. septembril 2017 toimunud edukas töötuba, mil lasnamäelaste ühisjõul valmis esimene ühispeenar. Linnaaianduse kompetensiga aitavad linnaaianduse vallas kogenud MTÜ Rabarber eestvedajad, kes jagavad aianduse nippe ning aitavad aru saada, kuidas rohelist eluviisi linnas arendada. 2018. aastal soovime oma tegevusse kaasata rohkem Lasnamäe ja Tallinna elanikke ja inspireerida neid linnaaiandusega tegelema, mis on loodetavasti tulevikus iga linlase igapäevaelu loomulik osa.

Laagna aed on kõigile avatud tegutsemis- ja suhtlemiskoht, kus koostöös: (1) kasvatame keskkonnateadlikkust ja rohelist mõtteviisi; (2) arendame kogukondlikkust ja heanaaberlikkust; (3) harime ennast aktiivse ja arendava tegevuse kaudu; (4) muudame Lasnamäe mitmekesisemaks ja meeldivamaks.

Laagna aia algatusega saab lähemalt tutvuda Facebook grupis “Linnaaiandus Lasnamäel // Городское садоводство в Ласнамяэ” https://www.facebook.com/groups/499713197053876/

MÄRTS: ettevalmistus (koondame huvitatuid aia kasutajaid) APRILL - SEPTEMBER: aktiivne aiakasutuse hooaeg, mis jaguneb omakorda järgmiselt: aprilli algus: jaotame osaliste vahel peenraid, täpsustame ehituskava aprill-mai: aktiivne ehitus- ja istutustöö (22. aprill – esimesed talgud; 5-6. mai – teised talgud) juuni-august: regulaarne aiategevus (vähemalt kord kuus töötoad, koosviibimised, talgud jne) september: aiategevus jätkub, hooaja lõputalgud

Laagna aed saab teoks vaid huviliste aktiivsel osalusel. Kõik on oodatud meiega ühinema olenemata vanusest, kultuurilisest taustast või elukohast! Vaata täpsemalt rubriigist "Osalemine ja abi".

Igal huvilisel on võimalus anda oma panus:

(1) osaledes regulaarsetel talgutel ja töötubadel;
(2) hoolitsedes koostöös teistega ühispeenarde eest;
(3) hoolitsedes oma isikliku peenra eest;
(4) aidates aia korralduslikes küsimustes.
 

Samuti oleme tänulikud igasuguse materiaalse abi eest. Nagu igas aias, läheb ka Laagna kogukonnaaias alati vaja mulda, multši, taimi, puitmaterjali jne.

Anna oma huvist teada: lasnaidee@gmail.com; +372 5110290 või täites lühiankeeti siit: https://lasnaidee.ee/kogukonnaaed/

Algataja

MTÜ Lasnaidee

MTÜ Lasnaidee on 2014. aastast aktiivseid lasnamäelasi koondav ühendus. Meie sooviks on muuta meie kodupiirkond mõnusamaks ja mitmekesisemaks ärgitades kohalike elanike koostööle ning omaalgatusele.