Kogukonna õppe festival "Kõik õpivad"

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval mõtleme Eesti tuleviku peale ning soovime meie riigi elanikele rõõmsat ja väärtuslikku elu, milleks õpime koos ja üksteiselt kogukonna õppe festivalil. 

Kogupereüritus
EST ENG RUS

Kogukonna õppe festival toob kokku eelkooliealisi lapsi ja pensionäre, noori ja täiskasvanuid et nii koos kui ka üksteiselt õppida ja tegutseda Narva kogukonna initsiatiivi, õppimishimu, koostöö ja dialoogi tugevdamise nimel. Festivali jooksul loome innustava ja toetava  multikultuurse keskkonna, kus õppimine on rõõmus ja väärtuslik igas eas ning igaühel on võimalus proovida ennast nii õppija kui ka õpetaja & korraldaja rollis. Selle festivaliga soovime:

  • äratada erinevas vanuses inimeste huvi õppimise vastu; 
  • luua eeldused koostöö, initsiatiivi ja dialoogi arendamiseks;
  • laiendada ja rikastada osalejate suhtluskonda ning edendada kultuuride- ja põlvkondadevahelise dialoogi ja kasvatada solidaarsuse.

Korraldaja

Mittetulundusühing VitaTiim